Te volle stroomnet mag mkb-maakindustrie niet belemmeren bij halen klimaatdoelen

Om klimaatdoelen te halen, zijn er de laatste jaren veel zon- en windparken bij gekomen. Het verouderde elektriciteitsnet kan deze toevoer aan elektriciteit niet aan. Uitbreiding met extra kabels en stroomstations duurt jaren. In steden als Leeuwarden en Amsterdam is het stroomnet dusdanig vol dat bedrijventerreinen niet, of met grote moeite, kunnen worden uitgebreid. VNO-NCW en MKB-Nederland willen niet dat bedrijven op voorhand aan het kortste eind trekken als het gaat om wie er voorrang moeten krijgen op minder noodzakelijk vastgoed, zoals datacenters, bij nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet.

Koninklijke Metaalunie vindt ook dat het volle stroomnet niet ten koste mag gaan van de ambities van mkb-maakbedrijven op het gebied van klimaat en energietransitie. In een kennismakingsbrief aan de nieuwe minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, schrijft Metaalunie dat een randvoorwaarden scheppende overheid onontbeerlijk is. ‘Dat geldt temeer nu ondernemers hun steentje bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen met onder meer energiebesparing, duurzaam gebruik van energie en circulaire omgang met grondstoffen en producten die daarmee worden geproduceerd’ zo zegt Metaalunievoorzitter Fried Kaanen in de brief.

‘Ondernemers in de mkb-maakindustrie leveren, samen met hun medewerkers, een onmisbare bijdrage aan het beperken van de klimaateffecten, het (kunnen) adapteren aan de (desondanks) optredende klimaatverandering en aan de energietransitie in het algemeen’, zo schrijft Kaanen. ‘Zonder onze sector worden er bijvoorbeeld geen windturbines gebouwd, zijn er geen ondergrondse bassins om verhevigde regenval tijdelijk te bufferen en kunnen warmtepompen niet worden geproduceerd.’