Goedkeuring werkplan door veiligheidskundige bij inzet werkbak niet langer verplicht

De regels omtrent de inzet en het gebruik van een werkbak of werkplatform in de kraan voor het verrichten van werkzaamheden op hoogte zijn aangepast. Per 1 januari dit jaar zijn de volgende aanpassingen van artikel 7.23d doorgevoerd:

 
  • het schrappen van de verplichting tot het inzetten van een gecertificeerd hoger veiligheidskundige voor het beoordelen en goedkeuren van het werkplan.
  • aanpassen van de maximum windsnelheid naar 13,8 m/s gemeten op het hoogste punt van de kraan.


Het opstellen van een schriftelijk werkplan is één van de voorwaarden voor de inzet van een hijskraan met werkbak in uitzonderingssituaties (art. 7.23d). Tot 1 januari 2022 gold daarbij de verplichting dat het werkplan vooraf werd goedgekeurd door een HVK’er (hogere veiligheidskundige). Koninklijke Metaalunie heeft zich samen met collega branches de afgelopen jaren ingezet voor het schrappen van deze bepaling.

De wijziging houdt in dat de opdrachtgever de vrijheid heeft om te bepalen welke deskundigheid hij inzet voor het opstellen en beoordelen van een werkplan.

Hulp nodig?
Metaalunieleden met vragen over het opstellen van het werkplan, kunnen contact opnemen op met de afdeling Sociaaljuridisch advies van Metaalunie via sj@metaalunie.nl.