Export groeit met 8,1 procent in december

Het volume van de goederenexport was in december 8,1 procent groter dan in december 2020, meldt het CBS. Er werden vooral meer chemische producten, machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. Ten opzichte van december 2019 lag de export 7,5 procent hoger. Het volume van de goederenimport was in december 6,6 procent groter dan in december 2020 en 5,7 procent groter dan in december 2019.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari iets minder gunstig dan in december.

Omstandigheden voor export in februari iets minder gunstig dan in december
Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari minder gunstig dan in december. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoers minder gunstig was en de krimp van de Duitse industriële productie groter. 
De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.