Gemeenten en mkb-ondernemers: Samen sterk voor toekomstbestendig ondernemersklimaat

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. heeft Koninklijke Metaalunie een speciaal verkiezingsmanifest opgesteld. Hierin staan standpunten, aanbevelingen, maar ook handreikingen die bijdragen aan de totstandkoming van een ondernemende, innovatieve en duurzame gemeente. Het manifest is bedoeld voor mkb-ondernemers om dit via lokale ondernemersnetwerken te delen met de gemeente. Het geeft daarnaast ook een overzicht van de inzet van Metaalunie richting de gemeenteraadsverkiezingen.

Het manifest is hard nodig in een tijd waarin de opgaven waar gemeenten voor staan groter dan ooit zijn. Naast het herstel van de coronacrisis vragen onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie en betere bereikbaarheid veel van de nieuwe gemeenteraden. Verder zijn oprukkende woningbouw en versterking van het vestigingsklimaat zaken die mkb-ondernemers direct raken.

Gemeenten en mkb-ondernemers moeten dan ook samen optrekken om te zorgen voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat. Een ondernemersklimaat dat leidt tot werkgelegenheid en bruisende bedrijventerreinen. Mkb-bedrijven zijn cruciaal om deze maatschappelijke en economische ambities waar te maken. Ze scheppen banen, zorgen voor welvaart, een levendige gemeente en sponsoren lokale activiteiten. Kortom: ze zijn de motor van de lokale en regionale economie. Gemeenten zorgen voor de condities om deze motor draaiende te houden.

Het manifest is digitaal te lezen via metaalunie.nl/verkiezingen.

Wilt u meer weten, ook wat er gebeurt in uw district? Neem dan contact op met uw eigen regiosecretaris.