Intensiveer circulair beleid

De komende tijd werkt het kabinet aan de plannen die Nederland in 2050 circulair moeten krijgen. Ondanks de ambities in het coalitieakkoord voor een circulaire toekomst van Nederland, maakt Koninklijke Metaalunie zich zorgen over het lage tempo van de transitie en de beperkte middelen die vooralsnog zijn vrijgemaakt. Via een brief, die is meeondertekent door Metaalunievoorzitter Fried Kaanen, worden drie oproepen gedaan aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Heijnen om de beleidsinzet voor circulaire transitie te intensiveren. De brief is opgesteld en ondertekend door de voorzitters van de circulaire transitieteams Consumptiegoederen, Maakindustrie, Kunststof en Bouw. Fried Kaanen is voorzitter van het transitieteam Maakindustrie.

Betere aansluiting klimaatbeleid en circulariteit
Als eerste pleiten de voorzitters voor een betere aansluiting tussen klimaatbeleid en circulariteit. Circulaire maatregelen kunnen 7,2 Mton aan additionele CO2-reductie opleveren in 2030. De potentie na 2030 is nog groter. Circulaire maatregelen kunnen ook ongewenste effecten van de energietransitie oplossen. De tweede oproep is om meer middelen vrij te maken omdat circulariteit brede welvaartseffecten oplevert: naast CO2 reductie onder meer verbeterde biodiversiteit en innovatie. De eerste inschattingen zijn dat jaarlijks enkele honderden miljoenen euro’s nodig zijn. De derde oproep is om de opties voor voortzetting van de transitieteams gezamenlijk te verkennen.

Na het Grondstoffenakkoord in 2017 zijn de transitieteams voortvarend aan de slag gegaan en hebben ze veel bereikt als verbinder en initiator. De gewenste intensivering van beleid luidt een nieuwe fase van de circulaire transitie in, waarvoor de transitieteams hun rol verder willen ontwikkelen.

Lees de volledige Brief aan Staatssecretaris Heijnen 11 februari 2022.