Conceptversie PGS 37-1 “Energie opslagsystemen” beschikbaar

Al langere tijd is er vanuit verschillende kanten aandacht voor risico’s rondom lithium. Net als voor andere stoffen worden door de overheid richtlijnen ontwikkeld, die via wetgeving afgedwongen gaan worden.

Bij lithium worden twee richtlijnen ontworpen: PGS 37-1 “Energie Opslag Systemen – EOS” en de PGS 37-2 “Opslag lithium accu’s en batterijen”.

De conceptversie van DE PGS37-1 is voor commentaar ter inzage. Deel 1 zal naar verwachting minder grote impact hebben dan deel 2.

BMWT zal zeker gebruik maken van de mogelijkheid om commentaar te geven. Mocht u zaken tegenkomen die praktisch onwerkbaar zijn, foutief, onjuist, extreem kostbaar, etc. maak uw zorgen dan ook bij BMWT bekend. Stuur uw reactie bij voorkeur vóór 18 maart a.s. naar BMWT.

U kunt als eigen organisatie uw commentaar insturen, maar als brancheorganisatie wil BMWT hieraan ook bijdragen.