NEVI PMI wijst op snelle groei industrie

De Nevi PMI steeg van 60.1 in januari naar 60.6 in februari. Vooral de toename van het aantal orders droeg bij aan dit sterke groeicijfer, waarbij de exportorders de grootste stijging in 5 maanden noteerden. De levertijden bleven toenemen, maar deze toename was wel de kleinste sinds januari 2021. Wat dit goede nieuws voor de nabije toekomst waard is moet de komende weken blijken.

Invasie leidt tot hogere kosten voor Nederlandse industrie
De respondenten hebben hun antwoorden ingestuurd voordat Rusland de invasie in Oekraïne startte. De Nederlandse industrie krijgt naar verwachting te maken met hogere kosten voor olie, gas en metalen. Sommige ondernemers kunnen ook last krijgen van economische sancties richting Rusland. Jaarlijks besteedt Rusland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zo’n 5 miljard euro aan Nederlandse industriële goederen, waaronder chemicaliën, landbouwmachines en medische apparatuur. Dat is ongeveer anderhalf procent van de totale Nederlandse export van industriële goederen. Door de sancties wordt de handel bemoeilijkt.

Resultaat februari
De productie nam iets minder toe dan in januari, maar de stijging was nog steeds fors. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk nam in slechts geringe mate toe en de voorraad gereed product steeg voor het eerst sinds mei 2020. De uitbreiding van de inkoop was iets minder groot dan in januari, maar nog steeds aanzienlijk. De voorraad ingekochte materialen groeide wederom fors. De groei van de werkgelegenheid was de grootste sinds oktober en een van de grootste ooit. De inkoopprijsinflatie bleef fors, maar was ook het laagst sinds februari 2021. Hetzelfde was het geval bij de verkoopprijsinflatie, met de kleinste toename in 6 maanden. De verwachting voor de toekomstige productie noteerde het hoogste cijfer in 5 maanden.

Snelle groei
De ontwikkeling van de Nevi Inkoopmanagersindex wijst op snelle groei. De druk op toeleveringsketens nam verder af, waardoor veel bedrijven de productie hebben opgevoerd. De Nederlandse industrie produceert al sinds vorig jaar beduidend meer dan voor de pandemie. Het aantal nieuwe orders blijft snel toenemen, zowel vanuit eigen land als vanuit andere landen. Over de hele breedte profiteren ondernemers daarvan, maar vooral producenten van investeringsgoederen, zoals machines, en halffabricaten doen het goed.

Ondanks de snelle groei en de nog aanwezige verstoringen in de toeleveringsketens is het percentage bedrijven dat langere levertijden ervaart verder afgenomen. In februari meldde weliswaar nog altijd 51% van de respondenten langere levertijden, maar de situatie lijkt te verbeteren aangezien dit het laagste percentage is sinds januari 2021. De geleidelijke normalisering van toeleveringsketens lijkt bovendien te leiden tot minder prijsstijgingen. Inkoopkosten stijgen nog steeds snel, maar wel in het laagste tempo sinds februari 2021. Toch nemen afzetprijzen nog zeer snel toe, vermoedelijk omdat veel ondernemingen de eerdere grote toename van de inkoopkosten met vertraging doorberekenen aan hun afnemers.