Strengere handhaving Nederlandse Arbeidsinspectie

Tot 9 februari jl. gaf de Nederlandse Arbeidsinspectie bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffen deel in de RI&E altijd eerst een waarschuwing. De Nederlandse Arbeidsinspectie deelt nu een boete uit van € 5000. Toch wordt er nog steeds niet in alle gevallen direct een boete uitgedeeld. Als er in het ‘stoffendeel’ van de RI&E een klein foutje zit, wordt mogelijk volstaan met een waarschuwing. Het vervolgens niet voldoen aan deze waarschuwing wordt bestraft met een boete van € 3000.

Om goed voorbereid te zijn op een eventuele inspectie, adviseren wij u gebruik te maken van de RI&E Metaalbewerking of, als u deze al heeft ingevuld, het plan van aanpak actueel te houden en extra aandacht te besteden aan mogelijke blootstelling van uw medewerkers aan gevaarlijke stoffen. 5xbeter heeft een tool ontwikkeld, waarmee u de blootstelling kunt inventariseren, beoordelen en maatregelen kunt treffen. Bekijk hiervoor de Verbetercheck Gevaarlijke Stoffen.

Webinars
In maart en mei 2022 organiseert 5xbeter verschillende webinars om u te ondersteunen bij het invullen van de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen. Kijk hiervoor op de website van 5xbeter of meld u aan voor de nieuwsbrief, zodat u automatisch op de hoogte blijft van de activiteiten.