Introductie van IndustryID als breed opleidingspaspoort

Technologieën veranderen continu, en in een razendsnel tempo. Om die reden is het in technische en industriële sectoren een must geworden om een leven lang te leren. Een systeem dat een helder overzicht biedt van hun skills kan technici helpen bij loopbaanontwikkeling, en werkgevers en opdrachtgevers om het juiste ingehuurde personeel te selecteren.

Vandaag is IndustryID geïntroduceerd, een vakpaspoort waarmee gevolgde opleidingen op een eenvoudige manier geregistreerd worden. Met IndustryID kunnen opdrachtgevers makkelijker inzien wat de competenties zijn van technici die werken aan hun installaties. Verder wordt de technicus waardevoller op de arbeidsmarkt, doordat je beter inzicht hebt in de gevolgde leerpaden en je werkgever je verder kan helpen in je weg naar een leven lang leren.

Arjan Coppens, een van de initiatiefnemers van IndustryID: “Met IndustryID willen we een leven lang leren in de techniek een impuls geven. Het leerpad wordt inzichtelijk en transparant, en daarmee ook de competenties en gevolgde opleidingen. Doordat vervolgens alleen mensen met de juiste kennis werken aan technische installaties, verhogen en verbinden we kwaliteit en veiligheid in het industriële proces.”

INDUSTRIEBREED OPLEIDINGSPASPOORT

IndustryID is een vakpaspoort waarmee skills op een simpele manier vastgelegd kunnen worden. Door de NFC-chip of QR-code op de IndustryID-pas te laten scannen, kan iemand je online opleidings- en competentieprofiel inzien. Het vormt een industrieel toegangsbewijs, waarmee je aan opdrachtgevers en werkgevers kan aantonen aan welke installaties je mag werken. Dit systeem is in alle industrieën en branches toepasbaar.

“Het geeft opdrachtgevers een garantie dat medewerkers voldoende competenties en opleidingen bezitten om bepaalde werkzaamheden kwalitatief en veilig in een snel veranderende industrie te kunnen uitvoeren,” vertelt Marc Vissers, bestuurslid van FEDAcademie, de stichting achter IndustryID. “De gebruiker krijgt met dit systeem een veel beter inzicht in haar of zijn gevolgde leerpad. Maar ook voor werkgevers biedt het systeem allerlei voordelen. De extra controles van IndustryID geven bijvoorbeeld zekerheid over authenticiteit van gevolgde opleidingen, dat vooral bij het aannemen van nieuwe medewerkers van grote meerwaarde is.”

ZEKERHEID OVER AUTHENTICITEIT EN PRIVACY

IndustryID-passen zijn gratis verkrijgbaar voor cursisten van de aangesloten technische opleiders. De trainer voegt behaalde trainingen toe. Daarna vindt nog een controle plaats door de organisatie achter IndustryID, zodat er altijd zekerheid is over de juistheid van de geregistreerde opleidingen en persoonsgegevens. Het systeem registreert afgeronde opleidingen, maar waarschuwt de gebruiker overigens ook proactief als de geldigheid van het diploma afloopt.

Privacy wordt gewaarborgd doordat alleen de gebruiker zelf bepaalt wanneer iemand toegang krijgt tot de informatie door de pas te laten scannen.

INITIATIEFNEMERS VAN INDUSTRYID

IndustryID is een initiatief van FEDAcademie, een stichting die zich inzet voor een leven lang leren in de techniek. De komende maanden zullen steeds meer technische opleiders en brancheorganisaties aanhaken bij dit industriebrede initiatief.