ILT: verwacht in mei 2022 te gaan handhaven op de producenten verantwoordelijkheid batterijen

Begin van 2021 heeft ILT aangegeven eerst te gaan informeren over de wetgeving rondom producenten verantwoordelijkheid batterijen, om vervolgens in 2022 te gaan handhaven. ILT heeft BMWT laten weten dat zij onze branche mee gaan nemen in de handhaving. Bedrijven die in 2021 zijn benaderd voor informatie, kunnen een follow-up verwachten in mei/juni 2022.

Veel leden zijn inmiddels bewust van hun verplichting en hebben hier op een juiste wijze invulling aan gegeven. Ook de partijen die willen meedoen met het collectief, zullen separaat geïnformeerd worden. Zij die hebben aangegeven zelf aan de verplichting te willen gaan voldoen, adviseren wij nu ook daadwerkelijk stappen te gaan zetten, zover zij dat nog niet hebben gedaan.

Voor inhoudelijke vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier.