Zoutsproei test norm ISO-9227 in revisie

Via een internationale werkgroep wordt momenteel de ISO-norm 9227 “Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests” herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Paragraaf 6.5 “collecting devices” is gewijzigd, hierin met name de opstelling van deze verzamel units

  • In bijlage E zijn voorbeelden toegevoegd voor de opstelling van de verzamel units

  • Bewoording van teksten in diverse documenten over het gehele document is in meer of mindere mate aangepast en/of verduidelijkt.

  • Vooralsnog zijn er geen harde eisen aangepast, wel is er discussie over de maximale geleidbaarheidswaarde van demiwater, dat deze een vaste temperatuur moet krijgen en geen range. Ter info momenteel is dit 20 µS/cm bij 25±2°C, echter omdat geleidbaarheid sterk temperatuur afhankelijk is zal een oplossing welke 20 µS/cm meet bij 23°C, zo’n 23 µS/cm meten bij 27°C.

Het plan is dat deze norm na nog enkele stemmingen in september of oktober dit jaar nog gepubliceerd gaat worden. Wil je meer weten over de discussies en wat er tot nu toe in detail veranderd is, neem dan contact op met ION’s Technisch Adviseur Ralph Bot: bot@vereniging-ION.nl