antidumpingheffing staal

Koninklijke Metaalunie aan kabinet: Antidumpingheffing staal moet van tafel

In een brief aan de Europese commissie stelt Orgalime, de Europese vertegenwoordiger van de metaalverwerkende industrie, dat de antidumpingheffing staal, van toepassing op sommige producten van staal, snel van tafel moet. Alle Europese bedrijven verdienen het om beschermt te worden tegen oneerlijke concurrentie. Orgalime geloofde al niet dat antidumpingheffingen de juiste manier was om dit tegen te gaan. Opschorten van de heffingen zijn nu echter extra urgent geworden “Opschorten van de heffingen of, op zijn minst, het verder verhogen van de quota, is cruciaal voor de concurrentiepositie van de Europese technologische industrie. En dus ook voor de Nederlandse mkb-maakindustrie”, laat Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie, weten.

De heffing is in juli 2018 ingesteld, maar dreigt nu averechts te werken. De afgelopen jaren zijn prijzen flink gestegen. Dat heeft Orgalime er al in december 2021 toe bewogen om de Europese Commissie te vragen de noodzakelijkheid van de heffing te onderzoeken. Dat stond toen dus nog los van de oorlog in Oekraïne. Die oorlog heeft het echter nog urgenter gemaakt dat de heffingen onder de loep worden genomen. Prijzen stijgen door, levertijden lopen op en beschikbaarheid van bepaalde materialen wordt een groot risico. Onder normale omstandigheden vertegenwoordigen Oekraïne en Rusland 23% van de Europese staalimport. In de afgelopen weken is het aankopen van staal steeds moeilijker geworden. Staal uit Rusland importeren mag niet meer en meerdere producenten in Oekraïne zijn gedwongen hun productie te stoppen.


Noodkreet richting kabinet

Orgalime vraagt nu om het opschorten, al dan niet tijdelijk, van de antidumpingheffingen van staal. Koninklijke Metaalunie is lid van Orgalime en roept de Nederlandse overheid op om het ingediende verzoek te ondersteunen. “Metaalunie is niet principieel tegenstander van Europees ‘anti-dumping’ beleid. Het is van belang de Europese staalmarkt concurrerend te houden ten opzichte van ‘goedkope’ landen als China en India”, zegt Kaanen. “Maar de verlenging van afgelopen jaar van de importmaatregelen versterkt de negatieve effecten van de huidige overspannen staalmarkt enorm: nog hoger oplopende prijzen en enorm te kort aan staalproducten. Daar komt de oorlog in Oekraïne nu nog bij. De huidige marktomstandigheden zetten herstel en groei van maakbedrijven sterk onder druk.”

 

Hoge staalprijzen, materialen niet verkrijgbaar

Kaanen: “Meer omzet betekent niet dat alles goed gaat: materiaalprijzen zijn enorm gestegen, maar misschien nog wel vervelender is dat diverse metalen simpelweg niet verkrijgbaar zijn. Dit leidt tot grote problemen in de productieketen.” Veel mkb-maakbedrijven staan onder grote spanning omdat de winstgevendheid sterk onder druk is komen te staan en levertijden langer worden. “Het materiaalprobleem heeft een aantal oorzaken. Geopolitieke spanning, verstoring van de ketens door de pandemie, maar ook het Europese anti-dumpingbeleid op staalgebied. Met betrekking tot dat laatste: dit overheidsingrijpen beïnvloedt de prijsvorming en de handelsstromen van metaal disproportioneel,” aldus Kaanen.

Metaalunie beseft uiteraard dat de ontstane (geopolitieke) situatie niet eenvoudig op te lossen is. De situatie is echter zo nijpend dat Metaalunie de situatie aankaart bij het kabinet.

Koninklijke Metaalunie is met bijna 15.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De leden hebben samen een omzet van 30 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 180.000 mensen.