digitaliseringsprocessen

4 uitdagingen om personeel mee te krijgen in digitaliseringsprocessen

Innovaties en digitalisering lijken eindeloze mogelijkheden te bieden. Hard- en software maken belangrijke ontwikkelingen door die logistieke processen sneller en efficiënter maken. Maar de mens blijft veruit de belangrijkste succesfactor voor digitalisering in een onderneming. Er zijn 4 uitdagingen waar bedrijven veelal tegenaan lopen in het meekrijgen van hun personeel bij digitaliseringsprocessen.

 1. Sluit het kennisniveau van de medewerkers nog aan bij de ambitie van het bedrijf? 
  Digitalisering vraagt andere competenties van medewerkers. Hoe houd je iedereen zo veel mogelijk inzetbaar?  
 2. Hoe gaan medewerkers om met de nieuwe inhoud van hun functie?
  Door automatisering kunnen werkzaamheden komen te vervallen of sterk veranderen. Het is belangrijk dat medewerkers gemotiveerd blijven. Wanneer betrek je medewerkers bij digitaliseringsprojecten: meteen bij de start of wat later, wanneer de gevolgen uitgekristalliseerd zijn? 
 3. Hoe zorg je voor correcte data-input? 
  Garbage in, garbage out. Wanneer medewerkers op incorrecte wijze data in order-, WMS-, ERP- of andere systemen invoeren, kloppen je analyses niet. Verkeerde data werken dan door in andere processen die inefficiënt worden. 
 4. Hoe ga je om met boventallige functies door digitalisering?
  Efficiëntere processen kunnen ertoe leiden dat functies komen te vervallen. Hoe voorkom  je dat gewaardeerd en loyaal personeel de onderneming verlaat?


Om succesvol met digitalisering aan de slag te gaan is verandermanagement nodig in het bedrijf. Daar is een hulpmiddel voor.

DINAMO-model managed digitaliseringsprocessen

Het DINAMO-model biedt een structuur om veranderingen in een organisatie te managen. Met dit model kun je de veranderbereidheid van medewerkers in een organisatie onderzoeken en vergroten. Het model gaat ervan uit dat het gedrag van de mens wordt bepaald door 3 zaken: willen, moeten en kunnen.

Deze 3 zaken worden volgens het model weer beïnvloed door 13 factoren zoals verandervermogen, timing en complexiteit. Wanneer je met deze factoren rekening houdt, ben je als bedrijf beter in staat om medewerkers succesvol mee te krijgen in de digitaliseringsprocessen van de organisatie.

Webinar 

Tijdens de Week van de Digitalisering organiseert evofenedex op 7 april  het webinar ‘Hoe je succesvol personeel meekrijgt in digitaliseringsprocessen’. Tijdens het webinar komen transportonderneming Fritom Veenstra en de FM Group, een handelsbedrijf in sierteelt, hun ervaringen delen.  Ze lichten toe op welke manier zij hun personeel en bedrijf hebben meegenomen in digitale veranderprocessen.