Samen werken aan duurzaam multimodaal transport

In Midden-Brabant werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners steeds meer samen aan een slimme, duurzame economische groei. Zo ook Midpoint Brabant en MCA Brabant (Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum). Zij richten zich samen op het stimuleren van multimodaal transport in de regio.

Het vervoer van goederen van en naar de haven gebeurt vaak via de weg. Dit kan efficiënter, duurzamer én betrouwbaarder via modal shift. Bedrijven die de modal shift maken, kiezen voor vervoer via binnenvaart of per spoor in plaats van over de weg. MCA Brabant en Midpoint Brabant ondersteunen het Midden-Brabantse bedrijfsleven om de dit te verkennen en mogelijk te maken.

Programma voor betere bereikbaarheid provincie

Recent is gestart met een nieuw programma voor een betere bereikbaarheid voor de provincie Noord-Brabant, verduurzaming van transport en digitale transformatie. Modal shift is een belangrijk middel om deze doelen te bereiken.

Om ook mkb-bedrijven in Midden-Brabant te informeren over de voordelen van multimodaal transport, bundelen Midpoint Brabant en MCA Brabant haar krachten om hier succesvol invulling aan te geven. Al importeer of exporteer je als MKB bedrijf maar een klein volume aan containers, je kunt aanhaken op betrouwbare, bestaande transportverbindingen, bijvoorbeeld naar Rotterdam. Daarmee lever je als klein bedrijf meteen een bijdrage aan een duurzamere maatschappij. Midpoint Brabant beschikt over een breed netwerk ondernemers uit de regio, en MCA Brabant geeft al jaren advies aan het bedrijfsleven om een succesvolle overstap naar het water of spoor te realiseren.

Advies op maat

MCA Brabant is een kennis- en netwerkorganisatie die zich inzet voor het multimodaal en duurzaam goederentransport in de provincie Noord-Brabant. Hendrik-Jan van Engelen, directeur MCA Brabant:

“Wij helpen je graag om ook binnen jouw bedrijf de modal shift te maken. We kunnen je ook adviseren over de aanvullende subsidiemogelijkheden die er zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op, wie weet maakt jouw bedrijf binnenkort ook de modal shift.”

Midpoint Brabant is de schakel tussen bedrijven, overheid, onderwijs en maatschappij. Twan van Lankveld, programmamanager Midpoint Brabant Smart Logistics:

“Samen werken we aan een slimme, duurzame economische groei in Midden-Brabant. De regio Midden-Brabant is drie jaar op rij gekozen tot logistieke hotspot nr. 1 van Nederland. Dat komt onder andere door een uitstekende multimodale infrastructuur met goede verbindingen, de juiste logistieke dienstverlening en samenwerking van ondernemingen met lokale overheden.”