maakindustrie

Impuls voor circulaire maakindustrie in Oost-Nederland

Oost-Nederland heeft de ambitie om in 2030 een 50% circulaire economie te hebben en in 2050 volledig circulair maakindustrie te hebben. Onlangs is het programma CESI-ON, oftewel Circulaire Economie Smart Industry Oost-Nederland, gelanceerd. Dit programma helpt ondernemers bij de transitie naar circulair ondernemen. Belangrijk, want de zekerheid van beschikbare en betaalbare grondstoffen verandert snel. 

Maatwerk voor de maakindustrie

Het programma CESI-ON richt zich op bedrijven in de maakindindustrie die actief zijn in de keten van toeleveranciers en producenten van eindproducten. In dit programma werken 17 partners samen. Dit is een brede groep van onder andere brancheorganisaties, kennisinstellingen en financiåle organisaties. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel is het programmamanagement in handen van Oost NL. BOOST Smart Industry biedt ondernemers onder de vlag van BOOST Circulair instrumenten, kennis en hulpmiddelen om de ondernemer te helpen met het ontwikkelen van een circulair verdienmodel. Welke instrumenten dat zijn, is afhankelijk van de behoefte die de ondernemer heeft.

Maakindustrie in Oost-Nederland loopt voorop

Een aantal bedrijven in de maakindustrie in Oost-Nederland is koploper op het gebied van circulair en innovatief ondernemen. Daarnaast heeft Oost-Nederland de ambitie om in 2030 voor de helft en in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. Helga Witjes, gedeputeerde Economie en Innovatie van provincie Gelderland hierover: “Met circulair ondernemen vergroot je de toekomstbestendigheid en beperk je de milieubelasting van je bedrijf. Daarom stimuleert Provincie Gelderland de maakindustrie om  over te stappen  naar circulair ondernemen. Een slimme ondernemer kijkt kritisch naar circulaire en dus betaalbare en herbruikbare grondstoffen. Dat vraagt om het verbreden van ervaringen en inzichten.‚

Vergroten toekomstbestendigheid

Door grondstoffen en afval steeds opnieuw te gebruiken, putten we de aarde niet langer uit. We moeten zuinig, efficiånt en bewuster met grondstoffen omgaan. Daarom stimuleert provincie Gelderland bedrijven in het hergebruiken van grondstoffen. Circulair ondernemen draagt bij aan het vergroten van leveringszekerheid van grondstoffen en er treedt minder verlies van waarde op en de milieubelasting wordt beperkt.

Meer info Over het programma CESI-ON | BOOST (boostsmartindustry.nl)