nieuwe cao

Nieuwe CAO gesloten door vakbonden

FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben op 8 april een cao-onderhandelingsresultaat afgesloten met de werkgevers in de Metaal & Techniek (FWT), dit met uitzondering van de Koninklijke Metaalunie (KMU). De KMU mag tot uiterlijk 15 april aansluiten maar heeft recht op inspraak op deze cao verspeeld voor de komende cao-periode.

 

Als de Metaalunie niet alsnog aansluit, zijn stakingen weer aan de orde in de metaalbewerkende bedrijven die daaronder vallen. Vakbonden betreuren het ontijdig afhaken van de grote werkgeversorganisatie Metaalunie. De bedrijven in die branche zijn daarom ook nadrukkelijk niet af van de stakings- en actiedruk. Voor de overige sub-bedrijfstakken binnen de Metaal & Techniek geldt wel dat acties vooralsnog worden opgeschort.

Gemiddelde loonstijging 3,2%

Per 1 juli ontvangen de werknemers een eerste loonsverhoging van 42,50 euro structureel nominaal. Daarbij komt eenmalig een som van €382,50 ter compensatie van de gemiste cao-maanden (10/21 – 7/22). Dit wordt gevolgd door een loonsverhoging van 2,75% per 1 september, 3,25% per 1 maart 2023 en 0,6% per 1 januari 2024. Looptijd van de nieuwe cao is 30 maanden (1/10/21 – 31/3/24). De gemiddelde loonstijging komt hierdoor uit op 3,2 %. De werknemers zien hun salaris binnen 11 maanden van nu met 7,4% stijgen. Ook de jeugdlonen gaan er minimaal 9% op vooruit.

Jeugdlonen op termijn opheffen

De bedoeling is om deze op termijn op te heffen, zodat alle werknemers een vak-volwassen loon ontvangen. Verder wordt het generatiepact nu een structureel recht voor onbepaalde tijd en kunnen ouderen, dankzij een zware beroepenregeling, 3 jaar voor hun pensioenleeftijd stoppen met werken. De komende tijd wordt dit cao-onderhandelingsresultaat ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de bonden.

Metaalunie blaast FWT op 

Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal en eerste onderhandelaar in deze cao: ‘Het is onbegrijpelijk dat de Metaalunie, tegen alle onlangs gemaakte afspraken in – want ze zouden hierbij zijn vandaag – nu ineens afhaakt. In feite blazen ze hiermee de gehele FWT op, waarmee we sinds de Tweede Wereldoorlog keer op keer uiteindelijk steeds goede zaken hebben kunnen doen. Het is bovendien ook respectloos naar alle hardwerkende technische vakmensen in deze sector. Die moeten nu maar afwachten of de Metaalunie alsnog binnenkort deze cao mede ondertekent. Met alle negatieve gevolgen van dien. Laten we echter hopen dat de Metaalunie toch nog tot bezinning komt.’

Zwaar bevochten nieuwe cao

Van Stigt: ‘In de allerlaatste cao-onderhandelingsronde, medio oktober vorig jaar, legden de werkgevers een schamel loonbod van 1,4% op tafel. En verslechteringsmaatregelen op diverse terreinen, zoals het generatiepact en de zware beroepenregeling. Na bijna 5 maanden staken – in een overigens zeer moeilijke tijd met corona, alsmaar oplopende inflatie en oorlog – is het de werkgevers wel duidelijk geworden dat dat hem niet ging worden. Waardoor er nu uiteindelijk een door onze leden zwaar bevochten nieuwe cao op tafel ligt, die recht doet aan onze cao eisen. Qua loon hebben we nu ook centen in plaats van procenten. Dat we daarmee de huidige hoge inflatie niet kunnen beteugelen, is duidelijk. Daar ligt een belangrijke taak voor het kabinet. Dat kun je als sociale partners niet alleen aan de cao-tafels oplossen. Als vakbonden leggen wij dit cao-onderhandelingsresultaat positief voor aan onze leden, want die gaan er uiteindelijk over.’

Acties niet integraal opgeschort

De acties zijn met het bereiken van dit onderhandelingsresultaat vooralsnog opgeschort, voor wat betreft de M&T-bedrijfstakken anders dan de metaalbewerkende bedrijven. Voor die laatste groep is de actiedreiging niet uit de lucht.

Nu nog de grootste marktcao

De cao Metaal en Techniek is (nu nog) met bijna 320.000 werknemers en bijna 28.000 werkgevers een van de grootste cao’s in de marktsector. De cao bestrijkt technische installatiebedrijven, (nu nog) metaalbewerkingsbedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en de goud- en zilvernijverheid. De vorige cao Metaal & Techniek liep op 1 oktober 2021 af.