NXTGEN HIGHTECH ontvangt € 450 miljoen voor nieuwe generatie hightech apparatuur

Het NXTGEN HIGHTECH programma – een initiatief van onder andere FME- krijgt een bijdrage van € 450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds om zo de structurele en duurzame economische groei in Nederland te stimuleren. Het besluit van de adviescommissie onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem is door de ministerraad overgenomen. In NXTGEN HIGHTECH wordt vanuit zes domeinen hightech oplossingen geboden voor een nieuwe generatie technologie voor de toekomstige generatie Nederlanders, onze kinderen.

Nationaal Groeifonds

NXTGEN HIGHTECH is een van in totaal 28 gehonoreerde innovatievoorstellen en is ingediend door minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds.

Strategische kansen voor de hightech industrie

Zoals in het adviesrapport is te lezen, adviseert de commissie om een bedrag van € 450 miljoen voorwaardelijk toe te kennen. De commissie ziet grote strategische kansen voor de hightech industrie. Nederland heeft volgens diverse experts internationaal een sterke positie in deze sector, natuurlijk in nauwkeurige chipmachines, maar ook in zogenaamde smart industry. Deze sector groeit snel en de technologieën en kennis zijn breed toepasbaar. De commissie is van mening, evenals experts, dat het voorstel slim in elkaar zit. […] Het belang van publieke investeringen in sleuteltechnologieën vindt brede erkenning. De commissie ziet de rol van het Nationaal Groeifonds in het doen van incidentele investeringen om schakels in systeemverandering te vormen. Zo kan Nederland concurrerend zijn en blijven ten opzichte van andere landen.

Sleutels voor duurzame groei

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Opnieuw heeft innovatie gericht op digitalisering, verduurzaming, hightech en gezondheid vanuit het Nationaal Groeifonds ondersteuning van betekenis gekregen. Dat is goed voor álle Nederlanders, want een welvarend land is niet vanzelfsprekend. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn de sleutels voor duurzame groei en dus onze banen en inkomsten van toekomstige generaties.” De minister vervolgt: “Publieke financiering voor deze innovatieve toepassingen is juist in economisch uitdagende tijden nodig. De overheid neemt een actievere rol op zich om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, startups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken.”

40 uitgewerkte projectplannen

Marc Hendrikse, boegbeeld NXTGEN HIGHTECH: “We zijn trots dat de adviescommissie heeft gekozen voor een serieuze investering in de nieuwe generatie hightech equipment die een significante bijdrage gaat leveren aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding. Ons voorstel, met meer dan 40 uitgewerkte projectplannen voor hightech machines en apparatuur, biedt gelijktijdig een grote bijdrage aan het verdienvermogen en de werkgelegenheid van Nederland. Het programmateam gaat nu hard aan de slag om, samen met alle bedrijven (waarvan het merendeel mkb), kennisinstellingen, regiopartijen en brancheorganisaties, de ambities en het vertrouwen om te zetten in resultaten.”

Oplossingen voor de toekomst

NXTGEN HIGHTECH biedt oplossingen in zes domeinen. Enkele voorbeelden:

  • Duurzame energie: groene (waterstof)energie en nieuwe batterijen door efficiënte(re) apparatuur te produceren met dunne film technologie.
  • Lasercommunicatie: apparatuur voor datacommunicatie via laserbundels en satellieten, energiezuinig, veilig en met hogere capaciteit.
  • Gezondheid: productietechnologie voor nieuwe chips die miniatuur diagnostiek (‘Lab-on-Chip’) mogelijk maken, waarmee organen nagebootst (‘Organ-on-a-Chip’) of vervangen (kunstorganen) kunnen worden én de zoektocht naar nieuwe medicijnen en therapieën versnellen, waar mogelijk zonder dierproeven.
  • Snellere chips: ontwikkeling van apparatuur om nog snellere en energiezuinigere chips te maken die deels ook met licht schakelen waardoor er meer toepassingen ontstaan, zoals op medisch,- voeding,- en veiligheidsgebied.
  • Lichte materialen: machines die met innovatieve composiettechnologie lichtgewicht constructies maken om vervoer (luchtvaart, auto’s) energiezuiniger te maken.
  • Robotica in land- en tuinbouw: snelle en precieze robots die bijdragen aan een duurzame voedselketen.

Wereldkampioen

De Nederlandse hightech sector is goed voor een bijdrage aan het Bruto Nationaal Product (bnp) van € 72 miljard per jaar. Nederland zakt echter steeds verder weg op de Global Innovation Index en staat nu op nummer 6, ten opzichte van nummer 4 in 2019, terwijl we de ambitie hebben om ‘wereldkampioen hightech’ te worden. Inclusief de bijdrage van € 450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds, gaat NXTGEN HIGHTECH tot 2029 minimaal een miljard investeren. Daarmee kan het consortium de Nederlandse hightech sector het leidende cluster in Europa maken en een extra bijdrage leveren aan het bnp van € 11 tot 16 miljard per jaar.

Uitvoering

Aan de toekenning van de middelen zijn nog een aantal voorwaarden verbonden. Het consortium zal in gesprek gaan over deze voorwaarden. De uitvoering van het programma ligt in handen van stichting i.o. NXTGEN HIGHTECH. Het programma is een initiatief van Holland High Tech, TNO, High Tech NL, FME, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research, Rijksuniversiteit Groningen, en een aantal ROM’s (waaronder InnovationQuarter, Oost NL, BOM).