Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds investeert € 3,22 miljard extra in innovatie

Voor innovatie komt dit jaar vanuit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds een investering van € 3,22 miljard beschikbaar en is nog eens € 1,33 miljard gereserveerd. Het gaat om 20 voorstellen die onder meer inzetten op het gebruik van AI voor kankeronderzoek, sleuteltechnologieën zoals fotonica, startups in de farmaceutische industrie, waterstof, groene chemie, verduurzaming van de vliegtuigindustrie en digitalisering in de logistieke sector. De projecten zijn door verschillende ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat (EZK), in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen ingediend.

Ze dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Het besluit van de adviescommissie over de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is onlangs door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatie zijn ook projecten voor een sterkere infrastructuur en kennisontwikkeling beoordeeld, waaronder een voorstel om bestaande publiek-private samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt uit te bouwen.

Vervolginvesteringen eerste ronde

Ook zijn er vervolginvesteringen in innovatieve projecten uit de eerste ronde bekend gemaakt. De voorwaardelijke toekenningen aan Quantum Delta Nederland (€ 228 miljoen) en RegMed XB (€ 33 miljoen) zijn omgezet in definitieve investeringen. Daarnaast is de reservering voor AiNed deels omgezet in een definitieve investering (€ 116,5 miljoen).

Nationaal Groeifonds, ondersteuning van betekenis

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Opnieuw heeft innovatie gericht op digitalisering, verduurzaming en gezondheid vanuit het Nationaal Groeifonds ondersteuning van betekenis gekregen. Dat is goed voor álle Nederlanders, want een welvarend land is niet vanzelfsprekend. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn de sleutels voor duurzame groei en dus onze banen en inkomsten van toekomstige generaties.”

De minister vervolgt: “Publieke financiering voor deze twintig innovatieve toepassingen is juist in economisch uitdagende tijden nodig. De overheid neemt een actievere rol op zich om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, startups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken.”