MKB-Innovatiestimulering

€11 miljoen subsidie MKB-Innovatiestimulering

De provincie Zuid-Holland heeft €11 miljoen subsidie toegekend aan innoverende mkb-bedrijven. 55 ondernemers in Zuid-Holland hebben een MKB-Innovatiestimulering ontvangen voor zogeheten R&D samenwerkingsprojecten. Tijdens het regionale quantumoverleg werd een cheque van €350.000 uitgereikt aan één van de MIT-projecten: Project Quaracter. Een regionale samenwerking om de ontwikkeling van een quantumcomputer naar praktische toepassing te brengen.

MIT-subsidie voor een toekomstbestendige economie

Zuid-Holland kan niet zonder innovatieve ondernemers. Met de MIT-subsidie wordt innovatie in het mkb gestimuleerd om de transitie naar een duurzame, digitale en inclusieve economie te bevorderen. Het geld komt beschikbaar via de regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden in de regio haalbaarheidssubsidies en R&D samenwerkingssubsidies beschikbaar gesteld. Het doel hiervan is innovatieve producten naar de markt of verder te brengen. Dat geeft niet alleen een impuls aan de betrokken bedrijven en maatschappij, maar ook aan de economische kracht van de regio om zo een toekomstbestendige economie te bevorderen.

R&D samenwerkingsprojecten

Een Research & Development (R&D) samenwerkingsproject bestaat uit 2 of meer mkb-ondernemingen die samenwerken aan industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Bedrijven leveren met hun R&D samenwerkingsprojecten een grote bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens of gezondheidszorg. Er zijn 2 categorieën samenwerkingsprojecten te onderscheiden:

  • klein, met maximaal €200.000 subsidie
  • groot, met maximaal €350.000 subsidie

In beide categorieën bedraagt de subsidie maximaal 35% van de totale projectkosten.

Project Quaracter

Gedeputeerde de Zoete bracht samen met gedeputeerde Stolk een werkbezoek aan het House of Quantum in Delft om de laatste ontwikkelingen op het gebied van quantum in Zuid-Holland te zien. Deze quantumhotspot heeft de slimste 12.000 vierkante ‘quantummeters’ van Europa en is gebouwd rond een ecosysteem van bedrijven, overheden en onderzoekers die de quantumtechnologieën en business van morgen creëren.

Tijdens het werkbezoek ontving het MIT-project ‘Project Quaracter’ een cheque van €350.000 MIT-subsidie. Dit project is een samenwerking van de mkb’ers Orange Quantum Systems Operational, Delft Circuits en Leiden Cryogenics.

Verwacht wordt dat quantumtechnologie grote doorbraken zal faciliteren op het gebied van complexe berekeningen en dataverwerking, maar het ontwikkelen hiervan is tijdrovend en complex. De samenwerking “Project Quaracter” levert de ontwikkelaars van quantumprocessoren veel snelheidsvoordelen in hun eigen onderzoek en ontwikkeling, en zal hiermee de inzet van de quantumcomputer voor praktische toepassingen sneller faciliteren. Dit draagt uitstekend bij aan de transitie naar een digitale en toekomstbestendige economie.

Gedeputeerde de Zoete (Economie): “Samenwerking stimuleren om uiteindelijk baanbrekende innovaties mogelijk te maken. Dat doen we met de MIT-subsidie. Deze innovaties dragen bij aan oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken. Het is goed om te zien dat Project Quaracter, en alle andere innovatieve mkb’ers, het lukt om dankzij de MIT-subsidie weer een stuk verder te komen en daarmee kansen verzilveren.”

MKB-Innovatiestimulering 2022 aanvragen

Ook dit jaar zijn nieuwe MIT-projecten in ontwikkeling. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen in 2022 samen €14 miljoen beschikbaar voor de regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Zuid-Holland.

Vanaf 1 juni 2022 09.00 tot 13 september 17.00 kun je een MIT R&D samenwerkingsproject 2022 aanvragen. Meer informatie is vind je bij subsidies. De aanvragen voor de MIT-haalbaarheidssubsidie hebben in april plaatsgevonden en zijn inmiddels gesloten.

Achtergrond MKB-Innovatiestimulering

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies samen om nationale en regionale regelingen voor het stimuleren van innovatie te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken.

InnovationQuarter

De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter heeft een belangrijke rol bij de toeleiding van de R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de begeleiding bij het indienen van een R&D samenwerkingsproject kun je bij hen terecht.