Nationaal Groeifonds

TNO betrokken bij dertien projecten Nationaal Groeifonds

De investeringen voor R&D-projecten uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds zijn toegekend. De honoreringen dragen bij aan innovatie en het groeivermogen van Nederland. TNO is betrokken bij dertien van de gehonoreerde of voorwaardelijk gehonoreerde projecten.

TNO zegt het belangrijk te vinden dat het Kabinet op deze manier ondersteuning biedt. De keuzes van de adviescommissie en het kabinet laten volgens TNO zien dat er bij de versterking van toekomstig economische groei een grote rol weggelegd is voor het toegepaste onderzoek.

In de projecten gaat er intensief samengewerkt worden met diverse organisaties, waaronder bestaande en bekende (mkb-)bedrijven, maar ook nieuwe partners. Daarnaast ziet TNO kansen om in de toekomst nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid, start ups, te doen starten met de resultaten van deze programma’s.

 

Tweede ronde Nationaal Groeifonds

De gehonoreerde of voorwaardelijk gehonoreerde voorstellen uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds waar TNO een definiërende en coördinerende rol heeft en/of bij betrokken is, zijn: