waterstof

De kracht van waterstof

“Op de Hydrogen Summit in Rotterdam mocht ik vandaag namens FME en RVO de internationale waterstofgids aan minister Rob Jetten en burgemeester Ahmed Aboutaleb uitreiken. Deze internationale gids is in nauwe samenwerking tussen de FME en de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) tot stand gekomen.” Nederland is bijzonder goed gepositioneerd om een leiderschapsrol te nemen in de waterstoftechnologie. We hebben een strategische ligging aan de kust, waar wij reeds vele windparken hebben met plannen tot uitbreiding tot 22 Giga Watt. Bovendien zijn wij met onze kennis over waterstof en bovenal een aantal fantastische technologische bedrijven uitermate goed geëquipeerd om hier een cruciale rol te spelen.

Blog door Theo Henrar, voorzitter FME

De waterstoftransitie is bij uitstek de transitie om CO2-neutraal te worden. In het licht hiervan heeft FME een Elektrolyser Makersplatform opgezet. Dit platform brengt de waardeketen van de productie van electrolysers, inclusief componenten, in kaart. Daarnaast heeft FME in nauwe samenwerking met de Rotterdamse Haven, vijf partners en de gemeente Rotterdam het FieldLab Industriële Elektrificatieopgericht.

Bloed, zweet en tranen

De markt voor waterstof ontstaat echter niet vanzelf. Het is een kwestie van bloed, zweet en tranen waarin de centrale overheid en de lokale overheden het raamwerk moeten stimuleren, zodat bedrijven zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hiervoor is opslag en infrastructuur nodig. De financiering voor mkb-bedrijven moet beter gestimuleerd worden en de regelgeving voor vergunningen moet vereenvoudigd te worden.

“Ik was er bijzonder trots op dat ik namens RVO en FME de internationale waterstofgids aan Rob Jetten, de minister van Klimaat en de burgemeester van Rotterdam mocht uitreiken.”

Ontmoeting met veel FME-leden die actief zijn op gebied van waterstof

“Voorts heb ik een aantal FME-leden bezocht die ook op deze summit aanwezig waren, zoals: HyGro Technology. Zij bieden integrale, op maat gemaakte oplossingen voor de productie, distributie en levering van duurzame waterstof. CEO Hugo Groenemans legde mij uit hoe HyGro de waterstofrevolutie kan versnellen. Daarna ontmoette ik Albert Lanser van Duiker Combustion Engineers, zij hebben recent een ‘Ammonia-to-Hydrogen Convertor’ gelanceerd. Thomassen Energy was ook aanwezig en Peter Stuttaford legde mij uit hoe zij een rol spelen in de waterstoftransitie met hun FlameSheet verbrandingssysteem die waterstof kan verbranden. Ook REDstack was aanwezig met een stand. Pieter Hack legde mij uit hoe ze met behulp van zoet en zout water waterstof kunnen produceren en welke hindernissen er nog te nemen zijn om dit verder te ontwikkelen. Ook liep ik Rob Castien van Resatotegen het lijf. Het was goed hem weer te zien en te horen hoe de transitie verloopt om auto’s en vrachtauto’s op waterstof te krijgen. Voorts ging ik nog langs de stand van MTSA. Waar Jerome van Beek mij uitlegde wat voor rol MTSA in de waterstoftransitie kan spelen.”

“Tijdens de netwerkreceptie van het Platform Waterstof Intenationaal overhandigde mijn collega Arjel Woudstra, directeur bij FME, de Hydron Guide ook aan Jaime de Bourbon de Parme, Klimaatgezant namens de gehele Rijksoverheid.”

“Graag wil ik Edu Willemse en Claire Hooft Graafland van RVO bedanken voor de nauwe samenwerking van FME en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mijn collega Jelle Blekxtoon en RVO’er David Koole waren zeer instrumenteel om deze internationale waterstofgids te ontwikkelen.”

“Kortom, het was een bijzonder inspirerende dag!”