Update herziening Machinerichtlijn

Zoals velen van u inmiddels wel zullen weten, wordt er momenteel hard gewerkt aan een herziening van de Machinerichtlijn. Deze richtlijn zal vervangen worden door de nieuwe Machineverordening. Wanneer precies deze Machineverordening in Europa aangenomen zal worden, is nog niet exact bekend. Maar de algemene verwachting is dat dit ergens in de tweede helft van 2022 beklonken zal worden. Vanaf dat moment zal er een overgangstermijn ingaan, alvorens de nieuwe Machineverordening in werking zal treden. Ook de exacte duur van deze overgangstermijn is nog niet bekendgemaakt, maar er wordt voorlopig door velen uitgegaan van een periode van 30 maanden.

Tijdens deze overgangstermijn zal de markt de gelegenheid hebben om zich aan te passen en om te gaan voldoen aan alle nieuwe voorschriften uit de nieuwe Machineverordening. Samen met onder andere het ministerie van SZW werkt NEN momenteel aan een communicatiestrategie om de Nederlandse markt voor te bereiden op de wijzigingen in de nieuwe Machineverordening.

Er is momenteel een taskforce in oprichting, waarin naast NEN en SZW ook een aantal belangrijke andere stakeholders zitting zullen nemen. Deze taskforce zal een aantal activiteiten gaan ontplooien om de Nederlandse markt te ondersteunen bij deze voorbereiding. Te denken valt dan onder andere aan de oprichting van een onafhankelijke en betrouwbare website, waarop betrokken marktpartijen allerhande informatie over deze wijzigingen kunnen vinden. Ook wordt er gedacht aan het tijdens de overgangsperiode organiseren van gerichte workshops en webinars over de wijzigingen.

Tijdens het door NEN georganiseerde Platform Industrie & Veiligheid dat op 19 mei a.s. gehouden zal worden, zal er meer informatie worden verstrekt over de communicatiestrategie en de oprichting van deze taskforce. Voor het programma van en uw eventuele aanmelding voor deze bijeenkomst, klikt u op de volgende link: https://platform-iv-19mei2022.nen-evenementen.nl/

Deze nieuwe Machineverordening zal ook grote consequenties hebben voor de honderden aan deze verordening gekoppelde geharmoniseerde normen. Een grootschalige herziening van deze geharmoniseerde normen staat ons de komende jaren te wachten. Geïnteresseerde marktpartijen die willen meepraten over de totstandkoming van de herziening van deze geharmoniseerde normen, kunnen zich melden bij NEN. Stuurt u in dat geval een mailtje aan ons via mailadres iv@nen.nl en wij nemen dan z.s.m. contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.