Fonds

Twents Fonds Voor Vakmanschap

Twents Fonds voor Vakmanschap wil het vakmanschap in de regio stimuleren omdat er grote behoefte is aan vakmensen, in bijvoorbeeld de zorg, logistiek en techniek. Het fonds investeert in om- her- of bijscholing voor werkenden, zzp’ers en werkzoekenden in Twente, met maximaal een MBO-diploma, die zich scholen maximaal tot en met MBO niveau 4.

Wat is het?

Er wordt een cheque van maximaal € 2.500,- beschikbaar gesteld om de scholing te bekostigen. Naast de scholingscheque is er een 50% bijdrage voor de scholingskosten verplicht, die opgebracht moet worden door de werkgever, uitkeringsinstantie of door de deelnemer zelf. De deelnemer krijgt ondersteuning van een loopbaanconsulent van Leerwerkloket Twente of het Loopbaanstation. Zij voeren een loopbaangesprek met de deelnemer en beoordelen de aanmelding.

Twents Fonds voor Vakmanschap, voor wie?

De scholingscheque is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting maximaal tot en met MBO niveau 4. De cheque kan gebruikt worden voor ontwikkelen binnen het eigen vakgebied, maar biedt ook de mogelijkheid om over te stappen naar een ander beroep.

Campagne IKBINDR

Met de publiekscampagne IKBINDR motiveert het fonds mensen om te investeren in zichzelf, door gebruik te maken van de scholingscheque. Op de bijbehorende website staan blogs met enthousiaste verhalen en ervaringen van deelnemers die al een aanvraag deden. Als werkgever kunt u ook bijdragen aan talentontwikkeling in Twente. Word hiervoor lid van IKBINDR zakelijk! Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Met het ondertekenen van de intentieverklaring, verbind u zich als werkgever aan Leven Lang Ontwikkelen. Wil uw werknemer zich scholen? Dan wordt hier samen aan bijgedragen. De scholingskosten voor opleidingen, trainingen en/of cursussen, maximaal tot en met mbo-niveau 4, worden voor 50% gefinancierd door Twents Fonds voor Vakmanschap. De andere 50% door u als werkgever.

Vragen? Klik hier voor meer informatie.