arbeidsinspectie

Jaarverslag Nederlandse Arbeidsinspectie

“Als ik met een cirkelzaag op het dak sta, dan snapt iedereen dat het gevaar met zich meebrengt. Maar als ik met een stof werk is vaak moeilijk te beoordelen wat het risico is. Je ziet of ruikt het niet altijd.”

Hierom heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie de Stoffencheck-app ontwikkeld. Werknemers kunnen zo zelf controleren hoe gevaarlijk de stoffen waarmee ze werken zijn. Meer informatie over het werken met gevaarlijke stoffen is nu terug te vinden in het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het jaarverslag zelf en meer informatie is terug te vinden op nlarbeidsinspectie.nl