net zero

Onderzoek: Industrie wil naar net zero maar heeft moeite met kosten

De wereldwijde industrie zal in de komende vijf jaar steeds meer investeren in energie-efficiëntie in een cruciale poging om Net Zero zo snel mogelijk te realiseren. Dit blijkt uit een wereldwijde enqûete van ABB genaamd ‘How global industry is speeding up investment in energy efficiency‘.

 

Net Zero realiseren

Het onderzoek is gehouden onder ongeveer 2.300 bedrijven in 13 Europese landen en geeft inzicht in de huidige en toekomstige plannen op het gebied van energie-efficiëntie om Net Zero te realiseren. Net Zero betekent dat de totale uitstoot van broeikasgassen van een organisatie lager is dan of gelijk is aan de uitstoot die ze uit de atmosfeer verwijdert. In de komende vijf jaar wil 90 procent van de ondervraagde bedrijven zijn uitgaven verhogen en 52 percent wil Net Zero realiseren.

Hoge kosten en risico op stilstand als obstakels

Het rapport belicht ook zorgwekkende aandachtspunten. De helft van de respondenten beschouwt oplopende kosten als het grootste obstakel om energie-efficiëntie te verbeteren.  Voor 37 procent van de bedrijven is het risico op stilstand een obstakel. Wat ook opvallend is, is dat slechts 41 procent van de respondenten het gevoel had over voldoende informatie te beschikken met betrekking tot energie-efficiënte maatregelen.

Het onderzoek is te vinden op de site van ABB, meer beschouwingen op dit onderzoek zijn te lezen op de site van Link Magazine.