stikstof

Versnelling aanpak stikstof: ook uitkoop industrie

Een regeling voor vrijwillige uitkoop van industriële bedrijven, een extra investering in verduurzaming en innovatie van de industrie en de agrarische sector, en uitbreiding van de vrijwillige uitkoopregeling voor veehouderijen. Dit is een greep uit de maatregelen waarmee Provincie Gelderland het stikstofvraagstuk wil aanpakken en die al binnen 2 jaar kunnen worden uitgevoerd. In totaal heeft Provincie Gelderland voor deze maatregelen € 520 miljoen van het Rijk nodig. Dat staat in een voorstel dat Provincie Gelderland aan de minister van Natuur en Stikstof stuurde. 

Snel uit te voeren maatregelen

In het voorstel aan de minister staan bijvoorbeeld ook maatregelen om de natuur te helpen, en bodem- en watermaatregelen die de natuur minder gevoelig maken voor stikstof. Gedeputeerde Peter Drenth: “De minister vraagt ons om een voorstel om de stikstofaanpak te versnellen. Dit is ons antwoord. Mét draagvlak van de Gelderse bouw, industrie, landbouw, logistiek en natuurpartners. Deze maatregelen zijn snel uit te voeren. We kunnen dit voor eind 2023 voor elkaar krijgen. Maar dan moet er nu wel snel geld komen om aan de slag te gaan. De tijd van praten is voorbij.” 

Provincie Gelderland helpt Programma Aaanpak Stikstof melders

Provincie Gelderland biedt de minister ook aan om ruimte uit de Gelderse stikstofbank te gebruiken om de eerste PAS-melders te helpen. PAS-melders zijn bedrijven die eerder geen vergunning nodig hadden. Door het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2019 hebben ze nu wel een vergunning nodig, maar dat kan niet zomaar. Daarvoor is stikstofruimte nodig en dat is er nauwelijks. In Gelderland gaat het om ongeveer 380 bedrijven. De minister heeft toegezegd ervoor te zorgen dat deze bedrijven alsnog een vergunning krijgen. Dit legalisatietraject verloopt moeizaam. Drenth: “Voor deze ondernemers moet duidelijkheid komen. Het is belangrijk om dit goed te regelen.”

Niet winkelen

Het versnellingsvoorstel richt zich op meerdere sectoren (industrie én landbouw), houdt rekening met economie én natuurherstel, en richt zich op innovatie én vrijwillige opkoop. Deze onderdelen horen bij elkaar. Daarom wil Provincie Gelderland met de minister afspraken maken over het geheel en niet over onderdelen uit het voorstel. Met behoud van een leefbaar landelijk gebied en met toekomstperspectief voor de landbouw. Drenth: “Dit voorstel heeft groot draagvlak in Gelderland, juist door die samenhang. Winkelen in de maatregelen en er maar een paar kiezen is daarom geen optie.” 

Geld nodig voor uitvoering stikstof aanpak

Vlak voor de zomer van 2021 presenteerden Provincie Gelderland al de Gelderse stikstofaanpak. Met daarbij een uitvoeringsagenda, met maatregelen die de hoeveelheid stikstof het meest verminderen en de natuur het meest herstellen en versterken. Om de maatregelen uit te voeren, heeft Provincie Gelderland geld van de rijksoverheid nodig. Tot nu toe verloopt het uitkeren van de gelden die het Rijk reserveerde voor de stikstofaanpak langzaam. “Het vraagstuk is hier groot. Als je het in Gelderland oplost, dan los je het vraagstuk voor een groot deel ook in Nederland op”, benadrukt Drenth. “We hebben de maatregelen klaar staan. We weten dat ze werken. Nu het geld nog. We bieden de minister aan om zowel Gelderland als Nederland te helpen. Ik hoop aan de slag te kunnen, en snel.”