Aanvulling op Europese norm voor palletstellingen gepubliceerd

NEN heeft NEN-EN 15512 ‘Stalen opslagsystemen – Verstelbare pallet stellingsystemen – Principes voor constructief ontwerpen’ aangevuld en onlangs gepubliceerd. In tegenstelling tot de andere Europese lidstaten moeten magazijnstellingen waaronder palletstellingen hoger dan 3 meter in ons land aan de Nederlandse bouwregelgeving voldoen, en zijn ze boven 8,5 meter vergunningplichtig. Daarom zijn er voor de Nederlandse situatie extra eisen in de aanvulling A1:2022 opgenomen.

Door de logistieke opgave in onze samenleving komen er steeds meer magazijnen en worden deze steeds groter. Ook wordt de omvang van de palletstellingen die er in staan, ook wel ‘adjustable pallet racking systems’ genoemd, steeds groter. De ontwerpeisen voor deze stellingen staan in de Europese norm EN 15512 die in 2020 is aangepast. In de aanvulling A1:2022 zijn een aantal aanvullende eisen beschreven onder andere over de levensduur waar in het ontwerp rekening mee moet worden gehouden, en over de opslag van gevaarlijke stoffen.

‘Progressive collapse’ en windbelasting
In de aanvulling staan ook extra eisen over ‘Progressive collapse’ (oftewel het als een kaartenhuis omvallen van stellingen) en over windbelasting op de stellingen binnen het gebouw. Tot voor kort was hierover weinig bekend. TNO heeft middels een tweetal studies deze risico’s uitgewerkt in twee rapporten. De markt kan deze rapporten gebruiken bij het bepalen en terugdringen van betreffende risico’s.

De Nederlandse normcommissie ‘Magazijnstellingen’ is er van overtuigd met de nieuwe versie van NEN EN 15512+A1:2022 een forse stap vooruit te hebben gezet in het eisenpakket voor een veilig ontwerp van palletstellingen; een goede basis om de komende jaren op voort te bouwen en verder te ontwikkelen.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Johan van Velthoven, clustermanager Industrie, telefoon 015 2 690 337 of e-mail iv@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Belanghebbende partijen kunnen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied. De normcommissie ‘Magazijnstellingen’ houdt zich bezig met normen voor het ontwerp, productie en gebruik van statische magazijnstellingen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar iv@nen.nl.