Uitdagingen industrie vragen om industriepolitiek

Het tempo waarin de Europese Commissie haar wetsvoorstellen lanceert, is hoog. De specialisten van de VVVF en alle andere nationale brancheorganisaties binnen de Europese koepelorganisatie CEPE hebben er hun handen vol aan. Samen zetten ze er de schouders onder om werkbare en uitvoerbare wet- en regelgeving voor de leden te realiseren én om bedrijven te informeren welke koers het politieke veld uitgaat. 

‘Ecodesign for Sustainable Products Regulation’ is zo’n voorbeeld van nieuwe wetgeving met de introductie van een digitaal productpaspoort. Doel is om van duurzame producten in de EU de norm te maken en greenwashing te verbieden. 
Een ingrijpend traject is de herziening van de Europese stoffenwetgeving REACH. Voor veel specialisten is het misschien vertrouwde kost, maar de revisievoorstellen die nu voorliggen, gaan verder dan een paar aanscherpingen links en rechts. De Europese Commissie komt, met input van de lidstaten, met allerlei nieuwe concepten. Neem bijvoorbeeld de Mixture Assessment Factor, de Generic Risk management Assessment, het Essential Use Concept en de Polymers Requiring Registration.

Hét toverwoord om al deze ontwikkelingen te realiseren is innovatie. Onze ledenbedrijven zijn zeker innovatief, al was het maar om met de schaars beschikbare grondstoffen te zorgen dat onze producten hun prestaties blijven leveren. Daarnaast staat innovatie bij de bedrijven voorop om te kunnen inspelen op alle Europese plannen. In de R&D-afdelingen van onze ledenbedrijven wordt dan ook hard gewerkt aan herformuleringen en productaanpassingen. Voor innovatie is kennis nodig, kennis van binnen én van buiten: samenwerking met de grondstofleveranciers en met kennisinstellingen is een logische stap.

De laatste tijd wordt weer gesproken over industriepolitiek. Ik ben er een groot voorstander van. En laten we dan niet alleen over industriepolitiek gaan praten, maar er ook concreet invulling aan geven. De VVVF werkt er graag aan mee!

Raymond de la Court,
voorzitter VVVF