strategische inkoop

Strategische inkoop energie: aanmelden tot uiterlijk 30 juni

De prijzen in de energiemarkt schommelen continue, net als aandelen. Bij strategische inkoop wordt daarom op verschillende momenten in het jaar vóór de daaropvolgende jaren steeds een gedeelte van het totaal benodigde energievolume ingekocht tegen het dan geldende tarief. Doordat er meerdere inkoopmomenten zijn, zal er een gemiddelde prijs ontstaan, die uiteindelijk in het leveringsjaar wordt gefactureerd door de betreffende energieleverancier. De energiekosten zijn dus op het moment van participeren in deze contractvorm nog niet bekend. Ze zijn dat wel zodra 100% van het benodigde volume voor het daaropvolgende jaar is ingekocht.

Strategische inkoop interessant voor grootverbruikers 

De energie-inkoop-specialisten van Hellemans Consultancy houden voor deelnemers aan dit Metaalunie Ledenvoordeel dagelijks de energiemarkt in de gaten en kopen op de meest gunstige momenten (een deel van) het volume in. Strategische inkoop van energie is interessant voor grootverbruikers of bij klanten met meerdere locaties waarbij de som van het verbruik als grootverbruik kan worden gezien.

Deelnemen aan strategisch inkoop van energie kan nog tot 30 juni a.s.

> Kijk voor meer informatie op metaalunie.nl/ledenvoordeel of stuur een email met uw verbruiksgegevens naar energie@metaalunie.nl.