arbeidsmarkt

Sterkere arbeidsmarkt middels Human Capital Agenda 2.0

Meer technisch personeel naar Zuid-Holland, gelijke kansen in werk en onderwijs voor iedereen en betere wet- en regelgeving op de arbeidsmarkt. Dat willen we bereiken met de Human Capital Agenda 2.0 (HCA 2.0), dat afgelopen week is gelanceerd.

 

Het is geen nieuwe agenda, maar een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. 66 partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken hier aan mee.

Met HCA 2.0 wordt nog gerichter gewerkt aan het duurzaam verbeteren van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en daarmee de economie. In 2019 zijn 4 routes gedefinieerd, die zijn uitgebreid naar 7 routes. De nieuwe routes helpen ons nog beter de tekorten in de technische sector op te lossen, meer in te zetten op een inclusievere arbeidsmarkt met gelijke kansen voor alle Zuid-Hollanders en ‘last but not least’ ervoor te zorgen dat ook op landelijk niveau wet- en regelgeving wordt aangepast om daadwerkelijk het huidige arbeidsmarktsysteem te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat werk meer loont en jezelf professioneel ontwikkelen voor iedereen mogelijk is.

Gedeputeerde Willy de Zoete: ““Met trots kijk ik terug op de resultaten uit 3 jaar Human Capital Akkoord. We hebben goede resultaten bereikt. En er zijn prachtige persoonlijke verhalen van Zuid-Hollanders die door verschillende omstandigheden uit de arbeidsmarkt zijn geraakt en nu weer terug zijn in het arbeidsproces. Dergelijke voorbeelden zijn ontzettend belangrijk voor de concurrentiekracht van onze provincie. HCA 2.0 helpt onze provincie te voorzien van voldoende en goed geschoolde werknemers en een goed vestigingsklimaat voor werkgevers.”

Lees op de website van de Economic Board Zuid-Holland meer over de agenda.


Human Capital Agenda 2.0, arbeidsmarkt update

Human Capital Agenda 2.0 is een aanscherping van het in 2019 afgesloten Human Capital Akkoord. Dit akkoord is op 24 juni 2019 ondertekend door 66 Zuid-Hollandse partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Het heeft als doel de arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland te verbeteren en gezamenlijk actief in te spelen op de personeelskrapte. De Provincie Zuid-Holland en Economic Board Zuid-Holland zijn de initiatiefnemers.