metaalunie

Leden Metaalunie bezocht door VVD-Kamerlid

Op maandag 27 juni is Tweede Kamerlid Hawre Rahimi (VVD-woordvoerder mkb) op werkbezoek geweest bij leden van Koninklijke Metaalunie: BMC Machines en Smelt Drunen bv in Drunen. Rahimi was voordat hij Tweede Kamerlid werd, jarenlang directeur/eigenaar van een ICT-onderneming. Tijdens het werkbezoek zijn veel onderwerpen aan de orde gekomen. Zo is gesproken over het belang van vermindering van regeldruk voor mkb-maakbedrijven, de krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering van het mkb, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening en voldoende ruimte voor bedrijventerreinen.

Vermindering regeldruk

Nadrukkelijk is stil gestaan bij het belang van vermindering van de regeldruk voor met name mkb-bedrijven. Recent heeft Rahimi mede naar aanleiding van een pleidooi van Metaalunie, de minister van EZK nadrukkelijk verzocht nu echt concreet werk te maken van vermindering van regeldruk voor specifiek het mkb-bedrijfsleven. In een reactie op dat pleidooi heeft de minister toegezegd nog voor de zomer een concrete kwalitatieve en kwantitatieve regeldrukaanpak te presenteren.

Metaalunie pleit voor stimuleringsprogramma’s

Uiteraard was er in Drunen veel aandacht voor de grootste uitdaging op dit moment voor mkb-maakbedrijven: hoe krijg en behouden ze voldoende gekwalificeerd (technisch) personeel. Nogmaals is benadrukt dat voldoende technische vakmensen essentieel is om überhaupt de energietransitie – die het kabinet gepresenteerd heeft in haar plannen – te realiseren. Daarnaast is aan de orde gekomen hoe met name mkb-bedrijven door de overheid geholpen kunnen worden bij het digitaliseren van het bedrijf. Digitalisering vergroot de arbeidsproductiviteit en daarmee de concurrentiekracht van mkb-maakbedrijven. Nu is stimulering door de overheid om specifiek mkb-bedrijven ondersteunen bij productie-innovatie (bijvoorbeeld door digitalisering) nauwelijks georganiseerd. Metaalunie pleit al jaren voor stimuleringsprogramma’s die toegankelijk zijn voor mkb-maakbedrijven. Recent heeft Metaalunie een MKB-booster gepresenteerd waarin concrete oplossingen worden gegeven voor het stimuleren van productie-innovatie bij mkb-maakbedrijven.

Energie en bedrijventerreinen

De beschikbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening is voor steeds meer mkb-maakbedrijven een toenemende zorg. Tijdens het werkbezoek bleek dat voor veel bedrijven de energiekosten de afgelopen maanden zijn verdubbeld. Gesproken is ook over het belang van investeringen in het energienetwerk in Nederland. Niet alleen om de beschikbaarheid van energie te garanderen, maar ook om de energietransitie te kunnen faciliteren. Tijdens het werkbezoek gaf Rahimi ook aan dat er voldoende ruimte voor bedrijventerreinen moet blijven. Natuurlijk is de aandacht voor woningbouw van groot belang, maar het is essentieel om lokaal een goede balans te behouden tussen ruimte voor nieuwe woningen en voldoende ruimte voor bedrijvigheid.