Scholingsprogramma richt zich op doorontwikkeling duurzaamheid en hergebruik

De provincie Groningen geeft €50.000 aan het Alfa-college voor het programma Circulaire Economie in de Creatieve- en Maakindustrie. Dit programma richt zich op het door ontwikkelen van het onderwijs op gebied van duurzaamheid en hergebruik. Het doel is om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Hiervoor worden nieuwe onderwijsmodules voor zowel student, docent en werknemer ontwikkeld. Ook komt er een fysieke locatie waar studenten, bedrijven, onderzoeken en kennisdeling samenkomen. 

 

Circulaire economie

Het is een grote uitdaging om de transitie naar een groene, circulaire economie te maken. Om deze transitie mogelijk te maken moet er onder andere naar de huidige afvalstromen gekeken worden. Hierbij staat het ontwerpen van nieuwe producten centraal en wordt er geleerd om anders te kijken naar materialen. Het programma richt zich op het hergebruiken van afvalstromen, met name voor de grondstoffen textiel, hout en voedsel. 

Toekomstbestendige baan

Om producten duurzaam en circulair te produceren en restmaterialen te recyclen zijn er mensen nodig die hier speciaal voor opgeleid zijn. Hiervoor hebben studenten, werknemers en werkzoekenden nieuwe kennis, vaardigheden en competenties nodig. Daarnaast wordt er met het programma een bewustwordingscampagne opgezet voor studenten en bedrijven over consumentengedrag, afvalstromen, productie en levensstijl. 

Gezamenlijke aanvraag

Het Alfa-college gaat het programma uitvoeren samen met 21 aangesloten bedrijvenpartners in de creatieve en maakindustrie, publieke instanties zoals Forum en House of Design, gemeente Groningen en kennispartners Hanzehogeschool, Minerva en Noorderpoort