Con­ve­nant biedt in­zicht in spoor­ver­voer che­mie

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur & Waterstaat en Limburgs gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels hebben samen met CEO Gert-Jan de Geus van OCI Nitrogen een convenant ondertekend, waarmee duidelijkheid wordt verkregen over ammoniakvervoer over het spoor naar Duitsland vanuit Geleen.

 

Voorwaarden

De gangbare route van goederentreinen richting Duitsland gaat via Venlo. Maar als deze voorkeursroute niet beschikbaar is (door bijvoorbeeld werkzaamheden op verschillende spoortrajecten of andere verhindering) zal een beperkt aantal transporten via de alternatieve omleidingsroute langs Heerlen rijden. Net zoals het traject via Venlo, voldoet het vervoer via deze route aan de voorwaarden die capaciteitsregels en milieu-ruimte voorschrijven.

Veiligheid

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Infrastructuur & Mobiliteit):

De provincie wil het vervoer van en naar bedrijven over de gangbare en de alternatieve spoortrajecten zo veilig mogelijk maken en houden. Goede informatievoorziening over het vervoer van belangrijke grondstoffen richting betrokkenen hoort daarbij. Het convenant tussen provincie en de belangrijkste betrokkenen is een belangrijke stap naar duidelijke informatievoorziening.

Vooraf inzicht

Met het ammoniak convenant tussen het Rijk, de producent op Chemelot (OCI Nitrogen) en de provincie Limburg kan vooraf inzicht in de dienstregeling worden gegeven. Verwacht wordt dat het de komende jaren om een beperkt aantal vervoersbewegingen zal gaan. Met de ondertekening van het convenant verplicht OCI zichzelf om gemeenten – indien mogelijk – vooraf te informeren en altijd achteraf.

Toepassingen

Ammoniak is een grondstof voor verschillende economische sectoren. Zo wordt het onder meer gebruikt voor koelsystemen in de medische sector en voedingsindustrie. Ook dient ammoniak als grondstof voor schoonmaakmiddelen en ontvetters. Tevens kan ammoniak in de toekomst als Co2-arm energiegas worden gebruikt. Ammoniak wordt in kleine hoeveelheden door de menselijke lever geproduceerd.