Be­drij­ven kun­nen be­drij­ven hel­pen met op­los­sen trans­port­schaars­te stroom

Grootverbruikers met aansluiting op het netwerk van TenneT kunnen zich vrijwillig aanmelden via de website van de netwerkbeheerder, wanneer zij capaciteit beschikbaar kunnen stellen. Onlangs meldde het bedrijf achter het hoogspanningsnetwerk in Limburg en Noord-Brabant dat de grenzen van de capaciteit van het elektriciteitsnet zijn bereikt. Het bedrijf is daarom op zoek naar grootverbruikers die tegen betaling het elektriciteitsnet willen ontlasten zodat ruimte op het net ontstaat voor nieuwe aansluitingen of uitbreiding van bestaande aansluitingen.

 

Ongebruikte netwerkcapaciteit

Het netwerkbedrijf kondigde onlangs een voorlopige stop aan voor nieuwe aansluitingen, zodat mogelijk ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet voor nieuwe partijen. Hiervoor is de landelijke netbeheerder een verkenning gestart onder bedrijven. Het onderzoek onder grootverbruikers is onderdeel van een groter congestie-onderzoek, dat momenteel in Limburg en Noord-Brabant wordt gedaan. Met de uitkomsten wordt duidelijk hoe het huidige elektriciteitsnet beter intensiever kan worden benut.

Aanmelden voor bedrijven

Bedrijven kunnen informatie vinden en zich melden via de website van TenneT:

Ga naar het aanmeldformulier(verwijst naar een andere website)(opent externe website)

Eerste stap in reeks

Limburgs gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Energie) namens Gedeputeerde Staten:

“Het is belangrijk dat TenneT onderzoekt hoe ongebruikte capaciteit bij bedrijven af kan worden gestaan ten gunste van ondernemers die geen aansluiting kunnen krijgen of bedrijven die de huidige aansluiting willen uitbreiden. Ik zie dit als een eerste stap in de reeks van noodzakelijke maatregelen en oplossingen waarmee TenneT, provincies, het ministerie en overige partners benadeling van de Zuid-Nederlandse economie, verduurzaming en de rest van de samenleving gaan voorkomen. Ik ben dan ook positief en roep alle betrokken partijen en de coördinator op om met inzet en urgentie mee te werken aan de uitvoering van overige maatregelen en oplossingen.”

Flexibel stroomgebruik, flexibele stroomlevering

Met het congestieonderzoek verkent TenneT of klanten, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun vraag of met hun aanbod. Dit betekent dat bij een dreigende overbelasting van het hoogspanningsnet aan gebruikers gevraagd wordt om (tegen een vergoeding) tijdelijk minder elektriciteit af te nemen of juist meer elektriciteit te produceren.

Vóór 16 juli

Voor grootverbruikers in de regio Brabant en Limburg, heeft TenneT een vragenlijst opgesteld, waarmee potentiële partijen kunnen aangeven in hoeverre ze flexibel vermogen kunnen leveren. Dit kunnen zowel partijen zijn die rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet alsook partijen die zijn aangesloten op het regionale net van Enexis Netbeheer. Voorwaarde is wel dat deze partijen een aansluiting hebben die groter is dan 1 megawatt –dit staat grofweg gelijk aan ongeveer 1000 gemiddelde huishoudens. Partijen kunnen tot 16 juli hun interesse kenbaar maken.

600 potentiele bedrijven

De inschatting is dat er in Noord-Brabant en Limburg gezamenlijk circa 600 bedrijven zijn, die aan deze voorwaarde voldoen. TenneT zal de input van potentiële aanbieders nader bestuderen en meenemen in het onderzoek naar mogelijkheden om de capaciteit beter te benutten. Dit onderzoek wordt in september afgerond. Als blijkt dat het mogelijk is om flexibel vermogen in te zetten, dan vindt aansluitend de implementatie van dit marktmechanisme plaats. Netbeheerders hebben voor de invoering tot eind november de tijd gekregen van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Oplossingen voor netschaarste

Het inzetten van flexibiliteit is één van de maatregelen die onderzocht wordt om versneld meer aansluitruimte op het net te creëren. Daarnaast is de speciale coördinator Ben Voorhorst een verkenning gestart naar verdere oplossingen om versneld extra capaciteit beschikbaar te krijgen. Deze coördinator is door Minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Noord-Brabant en Limburg aangesteld.