digitalisering

Steeds meer digitalisering in bedrijfsleven

Als productiebedrijven in het mkb, agrifood en medtech vertrouwd raken met de nieuwe generatie mogelijkheden tot digitalisering, kunnen zij deze gebruiken in hun eigen organisatie, producten en diensten. Daarom komt er een European Digital Innovation Hub in Oost-Nederland.

Landelijk netwerk digitalisering

De Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben het voorstel voor een landelijk netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) goedgekeurd. Producerende bedrijven in het mkb, agrifood en medtech moeten sneller en beter toegang krijgen tot fieldlabs en skillslabs, testfaciliteiten en financierings- en internationaliseringsmogelijkheden. Daarom gaat de EDIH BOOST Robotics EastNL zich richten op die bedrijven.

Verdere digitalisering nodig

Provincies Overijssel en Gelderland zijn trots op hun maakbedrijven en zien een mooie toekomst voor deze bedrijven. Zij kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de voedselvoorziening en gezondheid. Stappen zetten in digitalisering is noodzakelijk om te kunnen blijven concurreren met andere bedrijven. Want andere Europese landen en de wereldeconomie staan ook niet stil.
Provincies Overijssel en Gelderland hebben, samen met 16 consortiumpartners, subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende 3 jaar wordt € 6 miljoen subsidie beschikbaar gesteld door de EU (35%), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (35%) en de provincies Overijssel en Gelderland (samen 30%).

Europees netwerk

In Europa vormen alle EDIH’s samen een groot netwerk dat het Digital Europe Programme (DIGITAL) mede gaat uitvoeren. Ook in Nederland gaan de 5 EDIH’s samen optrekken via een gemeenschappelijke backoffice. Onder toeziend oog van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, zal daarvoor een convenant worden ondertekend tijdens het landelijke Smart Industry Jaarevent op 29 juni 2022.