PMT

Pensioenfonds PMT gaat bijdragen aan AED-netwerk

PMT belegt al sinds de oprichting in 1948 in Nederlands vastgoed en heeft ongeveer 5000 huurwoningen in portefeuille, gelegen in heel Nederland. Het woongenot en welzijn van bewoners is voor PMT cruciaal. Het plaatsen van AED’s in de leefomgeving moet daar aan bijdragen. Samen met de Hartstichting gaat PMT er daarom voor zorgen dat in zoveel mogelijk wijken AED’s komen. De eerste AED is vandaag geplaatst in een nieuwbouwwijk in Hilversum.

PMT belegt in duurzame woningen voor de lange termijn. Bij deze lange beleggingshorizon is maatschappelijke betrokkenheid en het belang van ESG (Environment, Social & Governance) zoals welzijn, (mentale) gezondheid en leefomgeving heel groot.

De aanschaf van bijna 40 AED’s speelt hierbij een belangrijke rol. Deze worden geplaatst aan de hand van de ‘witte vlekkenkaart’ waarop te zien is waar nog AED’s missen. De eerste AED is, hoe toepasselijk, opgehangen aan het object ‘ Hart van Anna’ te Hilversum. De AED hangt hier niet alleen voor de huurders van PMT, het is de bedoeling dat hij gebruikt kan worden voor de hele buurt. Om een 24/7 beschikbaarheid te garanderen hangt de AED dan ook aan de buitenmuur. Elke AED dekt een straal van 500 meter. Alle apparaten worden aangemeld bij het landelijke reanimatie oproepsysteem HartslagNu. Daardoor zijn ze altijd direct inzetbaar door burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer als bij een hartstilstand 112 wordt gebeld. Deze burgerhulpverleners, vrijwilligers die kunnen reanimeren, krijgen dan een oproep om te reanimeren. Een aantal van hen krijgt de melding eerst de AED te halen. PMT laat zo via de Hartstichting en het object Hart van Anna zien dat we Hart voor Elkaar hebben en levert zo een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van heel Nederland!

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: “Ik vind het belangrijk dat we goed kijken naar wat we bouwen, waar we in investeren maar ook waarom en voor wie. Je wilt dat mensen in een gezonde leefomgeving kunnen wonen. We gaan daar nu extra aan bijdragen door de aanschaf van 40 AED’s die geplaatst worden bij onze huurwoningen door heel Nederland. Wij vinden dat dit initiatief past bij het maatschappelijke karakter van pensioenfondsen. Of dat nu geldt voor onze inzet voor de klimaatdoelen of voor een veilige en gezonde woonomgeving voor onze deelnemers en onze huurders en hun buurtgenoten”.

Hans Snijder, Directeur Hartstichting: “We zijn blij met de samenwerking met PMT en MN. In het aantal AED’s is een forse groei te zien. Dat is een goede zaak. Momenteel zijn er ruim 24.500 AED’s aangemeld bij HartslagNu tegenover 12.000 vier jaar geleden”.

Patrick Ruwiel , Directeur Vastgoed Nederland MN : “MN had al objecten in portefeuille waarbij, bijvoorbeeld door enthousiaste bewoners het initiatief was getoond om een AED voor het object te regelen. Door de Missie Vastgoed Hartveilig van de Hartstichting, – waar MN ambassadeur van is – en de ‘witte vlekkenkaart’ werd ineens heel snel inzichtelijk dat het Pensioenfonds Metaal en Techniek met het plaatsen van bijna 40 AED’s bij haar woningobjecten kon bijdragen aan het verdichten van het Nederlandse AED-netwerk”.