SDE++

Bekendgemaakt: Beschikkingen SDE++ 2021

Afgelopen vrijdag publiceerde minister Jetten de resultaten van de SDE++-ronde 2021. Van het beschikbare budget van € 5 miljard is € 4,1 miljard toegekend aan 3.853 projecten. Oorspronkelijk was er namens 4.129 projecten € 12,1 miljard aangevraagd, maar vanwege het terugtrekken of afwijzen van projecten is het budget niet opgegaan. Ook zet de minister in de Kamerbrief de verdere plannen voor de SDE++-2022 ronde uiteen. VEMW vindt het positief dat alle projecten in de afgelopen SDE++-ronde zijn toegewezen en moedigt haar leden dan ook aan om zich in te schrijven voor de ronde van 2022.

Het grootste deel van het budget ging uit naar zon op land en dak met een totaal beschikt budget van € 2,2 miljard, maar ook projecten vanuit de industrie werden gesubsidieerd. Onder andere 29 CO2-arme warmte projecten, waaronder 13 industriële warmtepompen en 10 E-boilers werden beschikt. Ook werd het eerste elektrolyse-project beschikt met een capaciteit van 1 MW voor een prijs van € 80/ton CO2.


Vooruitblik en wijzigingen SDE++ 2022

Het is verheugend dat de minister eindelijk duidelijkheid geeft over de zgn. hekjes die gaan gelden in de SDE++ vanaf 2022. Deze hekjes zijn onderdeel van een systeem, waarbij er geld beschikt wordt voor bepaalde technieken, en het geld dat binnen de een techniekcategorie niet beschikt wordt, terugstroomt naar de algemene subsidiepot. De minister stelt deze hekjes in voor de domeinen: lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen. Voor elk domein stelt de minister € 750 miljoen beschikbaar bij een referentiebudget van € 5 miljard. Om voor komende jaren meer projecten, zoals restwarmte, in aanmerking te laten komen voor de SDE++ wordt de maximale subsidie-intensiteit verhoogd van €300/ton naar €400/ton CO2

Ondanks het hoge budget voor 2022 neemt de minister beslissingen waar VEMW het niet mee eens is. Hans Grünfeld, Algemeen Directeur VEMW: “De minister geeft aan dat hogere kosten voor het Aramis-project als gevolg heeft dat er te weinig budget over blijft voor andere technieken. Daarom heeft hij besloten het CCS-plafond voor de industrie in de SDE++ in 2022 minder te verhogen dan eerder aangegeven. Met 0,6 Mton in plaats van 1,5 Mton. Hiermee verwatert de techniek-neutrale insteek van de SDE++  en worden kansrijke CO2-reductie-opties voor de industrie belemmerd.”

VEMW, 4 juli 2022