Producenten industrie positiever in juli

In juli 2022 was de stemming onder ondernemers in de industrie iets positiever. Het vertrouwen ging van 8,1 in juni naar 8,4 in juli, aldus het CBS. Dat komt doordat het oordeel over de voorraden eindproduct verbeterde. Het producentenvertrouwen lag ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Oordeel over voorraden verbetert

De ondernemers in de industrie waren positiever over de voorraden gereed product dan een maand eerder. Hun oordeel over de verwachte bedrijvigheid bleef gelijk, terwijl ze over hun orderportefeuille wat minder positief waren dan in juni.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt was iets groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

De producenten van de elektrotechnische en machine-industrie waren opnieuw het meest positief. Net als in de aardolie- en chemische industrie en in de metaalindustrie waren ze ook positiever dan een maand eerder. In de overige branches waren ondernemers minder positief dan in juni.

Bezettingsgraad blijft gelijk

De benutting van machines en installaties in de industrie kwam bij aanvang van het derde kwartaal van 2022 uit op 84,2 procent. Hiermee bleef de bezettingsgraad hetzelfde als een kwartaal eerder.  

Ruim 30 procent van de ondernemers in de industrie gaf bij het begin van het derde kwartaal aan belemmerd te worden door een tekort aan arbeidskrachten. Dat aandeel is niet eerder zo hoog geweest sinds het begin van het onderzoek in 2012.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 10,0 procent hoger dan in mei 2021. Een maand eerder kwam de groei uit op 14 procent.

Producentenvertrouwen Duitsland neemt fors af

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse producenten daalde in juli fors (volgens de IFO-index). Ze waren pessimistischer over de verwachte bedrijvigheid in de tweede helft van het jaar en ook minder positief over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in mei met 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.