machinebouw

Welke richtlijnen en normen (gaan) gelden in de machinebouw voor de voedselproducerende industrie?

De overheid zegt duidelijk dat een producent verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn producten. Voedselveiligheid is daarbij een belangrijk onderdeel. Er worden daarom steeds meer eisen gesteld aan leveranciers en producenten. Retailers willen garanties van voedingsmiddelproducenten dat het geleverde product volgens bepaalde kwaliteitseisen en normen tot stand gekomen is. En de voedingsmiddelenproducten eisen vervolgens van hun machinebouwers en engineeringbureaus garanties dat met de machines en installaties op een veilige manier voedsel geproduceerd kan worden.

 

Als gevolg daarvan komen bij GMV en DMFI regelmatig vragen binnen van machinebouwers, engineeringsbureaus maar zeker ook van voedingsmiddelenproducenten over de huidige en nieuwe normen, wetgeving en richtlijnen als het gaat over machines en installaties voor de voedselverwerkende industrie. Er is klaarblijkelijk behoefte in de markt aan duidelijke informatie. De brancheverenigingen GMV en DMFI hebben beide zitting in de nationale standaardisatie commissie m.b.t. machines voor de voedselindustrie, genaamd NEN-NC-341100. Ze zijn bovendien actief betrokken bij de ontwikkeling van de internationale norm voor food, middels de ISO/CEN/TC 153. Daarom organiseren GMV en DMFI voor de markt op 6 oktober a.s. de alles omvattende kennisbijeenkomst ‘foodnormen in de machine- en installatiebouw’.

 

Tijdens de bijeenkomst worden de deelnemers bijgepraat over alle relevante normen, richtlijnen en wetgeving op het gebied van machinebouw en installaties voor de voedingsmiddelenindustrie. Naast de introductie door Saucecompany BV over de uitdagingen van een voedingsmiddelenproducent worden ook onderwerpen en normen zoals GFSI, voedselcontactmaterialen, de machinerichtlijn, ontwerp- en engineeringsnormen en de verwachte ISO-norm Food behandeld. De bijeenkomst is met name bestemd voor voedingsmiddelenfabrikanten, bouwers van machines en installaties voor de voedselverwerkende industrie en engineeringbureaus.

 

De bijeenkomst vindt plaats op 6 oktober vanaf 13:00 uur bij Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. Het programma begint met een presentatie van Saucecompany over de uitdagingen van een voedingsmiddelenfabrikant op het gebied van normering. Dit wordt gevolgd door een introductie over GFSI (ISO 22000) alsmede BRC, IFS en Lloyds en hoe dit de basis vormt voor een goede HACCP. De volgende spreker zal ingaan op de (nieuwe) machinerichtlijn en de relatie hiervan tot de voedingsmiddelenindustrie. Daarna volgt een verdieping op het gebied van voedselcontactmaterialen (EC1935:2004), machineveiligheid – hygiënisch ontwerpen (EN1672-2 en ISO14159) en de norm voor engineering en de hygiënische risicoanalyse (EN 16310). Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de uitvoering zoals het lassen in voedingsmiddelenindustrie (9606-2) en aantoonbaarheid dat een machine of installatie aan alle normen, richtlijnen en wettelijke kaders voldoet (EG2023-GMP). Tot slot zal het programma een inkijkje bieden in de ontwikkeling van de internationale standaarden (ISO/TC326 en ISO/TC153).

 

Meer informatie en aanmelden kan via de website van DMFI: https://www.dmfi.nl/actueel/nieuws/foodnormen/

 

De volgende partijen hebben reeds hun medewerking aan de bijeenkomst toegezegd:

 • Saucecompany
 • Iv-Industrie b.v.
 • Marel
 • Eriks
 • NEN
 • BPE-Projects B.V.
 • EHEDG
 • Platform HDN
 • Nederlands Instituut voor Lastechniek
 • FME
 • Koninklijke Metaalunie