Arbeidsinspectie

Overtredingen waarvoor Arbeidsinspectie extra aandacht vraagt

De Arbeidsinspectie heeft bij 163 van de 200 geïnspecteerde distributiecentra overtredingen geconstateerd. In totaal gaat het om 547 overtredingen, waarvan 28 zeer ernstig worden genoemd. De distributiecentra met zeer ernstige overtredingen hebben een boete ontvangen en moesten een deel van de werkzaamheden stilleggen. Voor drie overtredingen vraagt de Arbeidsinspectie extra aandacht.

Overtreding 1: entresols zonder hek
In vier distributiecentra heeft de Arbeidsinspectie entresolvloeren gesignaleerd zonder afscherming. Dat is een zeer ernstige overtreding, aangezien medewerkers gemakkelijk naar beneden kunnen vallen. In sommige gevallen bedroeg de valhoogte maar liefst negen meter. De Arbeidsinspectie heeft het werk op deze entresolvloeren preventief stilgelegd. De bedrijven mochten de werkzaamheden pas hervatten als een deugdelijke afscherming was geplaatst.

Overtreding 2: werken met werkbak
Sinds 1 juli 2020 is het verboden om op hoogte te werken met een werkbak die aan een heftruck is gekoppeld. Desondanks hebben de inspecteurs in elf distributiecentra nog steeds dergelijke werkbakken aangetroffen. Ook dit is een zeer ernstige overtreding, zodat de Arbeidsinspectie zich genoodzaakt zag het gebruik van de werkbakken te verbieden. De elf distributiecentra mochten pas weer op hoogte werken na verwijdering van de werkbakken en gebruik van arbeidsmiddelen die wel zijn toegestaan, zoals bordestrappen of hoogwerkers.

Overtreding 3: geen scheiding van loop- en rijpaden
Een minder ernstige, maar veel voorkomende overtreding betreft de onveilige inrichting van verkeersroutes. In veel distributiecentra maken intern transportmiddelen en voetgangers gebruik van dezelfde ruimte. Als rij en looppaden niet goed zijn gescheiden en gemarkeerd, is een aanrijding snel gemaakt. De Arbeidsinspectie heeft in 108 distributiecentra overtredingen op dit vlak geconstateerd en pleit voor extra maatregelen, zodat voetgangers niet in het rijpad van een heftruck of pallettruck kunnen komen.

www.bmwt.nl