Productie neemt komende maanden toe

In augustus 2022 was de stemming onder ondernemers in de industrie een stuk minder positief dan in juli. Het vertrouwen ging van 8,4 in juli naar 4,6 in augustus, aldus het CBS. Het producentenvertrouwen lag ruim boven het langjarige gemiddelde van 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Het positivisme over de voorraden gereed product sloeg om in negativisme. Daarnaast waren de ondernemers minder positief over de orderpositie en de verwachte bedrijvigheid.

Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Hier staat tegenover dat het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt kleiner was dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

In bijna alle bedrijfstakken was het producentenvertrouwen in augustus lager dan een maand eerder. Uitzondering is de voedings- en genotmiddelenindustrie. In deze branche nam het vertrouwen iets toe. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie verreweg het meest positief. In diverse andere bedrijfstakken sloeg het optimisme om in pessimisme.