EU keurt Oost-Nederlandse voorstel besteding 82 miljoen euro EFRO-subsidies goed

Eerder dit jaar hebben de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel samen met het Rijk een programmavoorstel ingediend bij de Europese Commissie. Deze goedkeuring geeft de zekerheid dat Europa het budget van ruim 82 miljoen euro definitief beschikbaar stelt. Vooral het midden- en kleinbedrijf en kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel kunnen aanspraak maken op EFRO-subsidies.

 

Impuls voor de regio

Samen met de bijdrage van € 23 miljoen door het Rijk en € 21 miljoen van de provincies Gelderland en Overijssel én de eigen bijdrage van de projecten betekent dit dat voor de jaren 2021-2027 in totaal ongeveer € 217 miljoen wordt geïnvesteerd in de economie van Oost Nederland.

De uitdaging

Het Programma EFRO 2021-2027 Oost Nederland (EFRO Oost) wil met dit budget de regionale economie versterken door innovatie te stimuleren. Hierbij sluit EFRO Oost aan op grote transities zoals: de energie- en grondstoffentransitie, digitalisering, en de verschuiving van produceren naar het leveren van diensten. Veranderingen die vragen om innovatieve oplossingen waarop bedrijven in Oost-Nederland kunnen inspelen.

De kracht van Oost-Nederland

De kracht van de regio ligt hierbij in de samenwerking tussen de verschillende expertises (crossovers) die in Oost-Nederland beschikbaar zijn. Voorbeelden zijn de landbouw- en eiwittransitie, meer gepersonaliseerde zorg en schone, duurzame materialen voor een circulaire economie. Daarnaast richt het programma zich specifiek op slimme oplossingen op het gebied van hernieuwbare energie en slimme energiesystemen en -netwerken. EFRO Oost wil ondernemers in deze sectoren uitdagen en ondersteunen door innovatie in het mkb en samenwerking van mkb-ers onderling, met grote bedrijven en met kennisinstellingen te stimuleren. EFRO Oost is dus een innovatie- én een samenwerkingsprogramma.

Eerste openstelling 15 september

Nu Brussel de EFRO-plannen van Gelderland en Overijssel heeft goedgekeurd, kan de laatste hand worden gelegd aan juridische en technische aspecten van de subsidieregeling van de eerste openstelling op 15 september 2022. Deze openstelling is bedoeld voor marktgerichte innovaties (lagere TRL) voor zowel prioriteit 1. ‘een slimmer Europa’ als Prioriteit 2 ‘een groener Europa’. Belangstellenden kunnen vanaf nu al wel kennisnemen van de belangrijkste vereisten en hulpdocumenten op de website. De eerste openstelling voor demonstratieprojecten (hogere TRL) volgt eind 2022 of begin 2023. Hierna volgen nog regelmatig openstellingen door de jaren heen.

EFRO Oost

Het Programma EFRO 2021-2027 Oost Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland. Het is net als OP Oost 2014-2020 een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het MKB. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie. Kijk voor meer informatie op: www.efro-oost.eu