Nederland kan bijna 30% aardolie besparen in het verkeer

Nederland kan op korte termijn veel minder aardolie verbruiken. In één jaar kan het aardolieverbruik voor verkeer en vervoer met tien procent omlaag. In 2030 kan de besparing oplopen naar bijna dertig procent. “Terecht is er veel aandacht voor het besparen van aardgas, maar vergeet de mogelijkheden om minder olie te gebruiken niet,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “De impact op klimaatverandering en uitstoot van stikstof is groot en Rusland verdient doorgaans meer met olie dan met aardgas.” De NVDE stelde een actieplan op met 21 mogelijke maatregelen om op de korte en lange termijn aardolie te besparen in verkeer en vervoer. Door deze voorstellen kan de CO2-uitstoot door mobiliteit met 28 procent worden teruggedrongen, en de stikstofoxide-uitstoot door mobiliteit met 27 procent.

Het actieplan bevat tien maatregelen om het verbruik van aardolie in de mobiliteit op korte termijn terug te dringen. Deze maatregelen kunnen binnen een jaar 7 miljoen olievaten besparen: tien procent van de 70 miljoen olievaten die Nederland jaarlijks gebruik in verkeer en vervoer. Ook de stikstofoxide-uitstoot van mobiliteit zou hiermee ruim tien procent afnemen, wat bijdraagt aan het oplossen van de stikstofcrisis. Enkele maatregelen:

 • Het (fiscaal) stimuleren van thuiswerken;

 • Gebruik van OV en fiets stimuleren;

 • Verdubbel aantal carpoolers;

 • Verhogen subsidie voor aanschaf elektrische auto’s voor particulieren en zero-emissie

  trucks.

  Het actieplan noemt elf maatregelen voor de middellange termijn. Met de maatregelen voor korte en middellange termijn samen kan tot 18 miljoen olievaten per jaar worden bespaard in 2030. Daarmee daalt de CO2- en stikstofuitstoot van de mobiliteitssector met zo’n 28 procent ten opzichte van de huidige verwachting. Enkele maatregelen:

 • Nieuwe zakelijke personenauto’s verplicht zonder CO2-uitstoot vanaf 2025

 • Versnellen transitie zero-emissie binnenvaart

 • Voortzetten stimulering elektrisch rijden na 2025 om doel van 100% elektrische nieuwverkoop in 2030 te halen

Besparingskansen Actieplan Aardoliebesparing:

*n.b. sommige maatregelen overlappen of hebben onderling effect op elkaar. Vandaar dat de korte en lange termijn maatregelen niet direct opgeteld kunnen worden. Dit is waarschijnlijk een lichte overschatting.

In een eerdere notitie heeft de NVDE ook de mogelijkheden op een rij gezet om het verbruik van aardgas terug te dringen. Beide inspanningen zijn nodig omdat Nederland zich in een overgangsfase bevindt van grijze energie naar ‘oranje-groene’ energie: zelf opgewekte duurzame energie. Juist in deze fase is onze afhankelijkheid van energie-import groot. Er zijn belangrijke redenen om juist nu deze afhankelijkheid af te bouwen, zoals het terugdringen van broeikasgasemissies, het verminderen van de import uit Rusland en het verlagen van de energiekosten.