Uw verpakkingsafval wordt grondstof

Kunststoffenbeurs exposant Attero sluit de kunststof keten

Nederlandse huishoudens gooien jaarlijks honderdduizenden tonnen kunststof verpakkingen, drankenkartons en metalen verpakkingen weg. Dit zogeheten PMD-afval brengt Kunststoffenbeurs exposant Attero opnieuw in de kringloop. Denk aan frisdrankflesjes, boterkuipjes, shampooflessen, vlees- en groentebakjes, draagtasjes en ander verpakkingsmateriaal. Sinds 1 januari 2010 zijn gemeenten verplicht dit verpakkingsafval te scheiden. Dat kan door bronscheiding, door nascheiding of door nascheiding in aanvulling op bronscheiding. Leer meer in deze blog.

Geen verspilling

Veel gemeenten hebben gekozen om dit verpakkingsmateriaal (PMD) aan de bron apart in te zamelen. Attero sorteert dit brongescheiden verpakkingsafval in Wijster in zijn Plastic Sorteer Plant (PSP). Resultaat zijn verschillende monostromen als kunststoffen, drankenkartons en metalen. Ondanks scheiding aan de bron blijft er ook nog veel verpakkingsmateriaal achter in het restafval. Als Nederlands eerste en grootste nascheider, wint Attero ook een belangrijk deel van dit plastic, en deze drankenkartons en metalen terug uit restafval. Dit in aanvulling op bronscheiding, zodat niets verspild wordt.

Decennialange ervaring en marktleider 

Attero bouwde zijn eerste scheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval in 1980. Dit ‘stadserts’ werd toen al uiteengerafeld in deelstromen als kunststoffen, metalen, papier en organisch materiaal. Achtergrond voor deze innovatieve stap was het rapport ‘De grenzen aan de groei‘, in 1972 uitgebracht door de Club van Rome. Dit was een particuliere stichting opgericht door Europese wetenschappers. Zij spraken hun bezorgdheid uit over de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Met deze eerste installatie bouwde Attero een enorme ervaring en expertise op rond het mechanisch scheiden van afval. In 1987 realiseerde Attero zijn scheidingsinstallatie in de stad Groningen. In 1995 gebeurde dat in Wijster. Daar zijn drie scheidingslijnen gebouwd die tot een miljoen ton afval kunnen verwerken. Tot op de dag van vandaag kiest Attero uit overtuiging voor deze aanpak bij de verwerking van restafval. Die praktijk bewijst zich, nu ook andere verwerkers in Nederland besluiten scheidingsinstallaties voor restafval te bouwen.

 

Producten van gerecyclede kunststoffen

Wat gebeurt er met al dat ingezamelde verpakkingsafval? Het blijkt dat consumenten daar nog nauwelijks op letten. Robert Corijn, manager Marketing Attero: “Een consument staat gemiddeld zes seconden voor het frisdrankschap in de supermarkt om zijn keuze te maken. Het is onwaarschijnlijk dat hij de moeite neemt om te kijken hoeveel gerecyclede kunststoffen in de fles zijn verwerkt? Zou hij dat wel doen, dan zou hij erachter komen dat Coca Cola daarin koploper is.”

Overal zijn producten zichtbaar waarin gerecyclede kunststoffen zijn verwerkt. De kabelgoten langs de hogesnelheidslijn (HSL) zijn door het Duitse Multiport grotendeels gemaakt van gerecyclede kunststoffen, geleverd door onder andere Attero. Maar ook in de plantenpotjes die Aufderhaar uit Twente maakt, zit kunststof van Attero. Veel van de groene daken hebben een kunststof systeem om alle plantjes vast te houden, zoals bijvoorbeeld het ECOSEDUMPack. Robert: “Attero levert via partijen zoals Purus de kunststoffen voor deze groene daken. Of voor de verstevigen van bitumenrollen wordt Attero’s PET omgezet in stevige vezels. Deze PET gebruikt een Franse klant van Attero ook voor de vulling van skikleding. Dat isoleert geweldig. Het is goed als de consument ook gaat letten of er gerecyclede kunststoffen in het product gebruikt zijn. U draagt zo niet alleen bij als iemand die duurzaam afval scheidt, maar ook als iemand die duurzaam producten inkoopt. Zo stimuleert u als consument de circulaire economie maximaal! En bouwt uw samen met Attero mee aan een duurzame leefomgeving.”

Attero brengt kunststoffen terug in de kringloop. In een infographic laten zij u graag de toepassingen van kunststoffen uit PMD-afval zien.