Nieuwe NTA 7914 gepubliceerd

De Nederlandse Technische Afspraak NTA 7914 ‘Tijdelijk gebruik van niet-ATEX apparaten in explosiegevaarlijk gebied’ is gepubliceerd.

Op verzoek van de markt heeft een werkgroep van het Platform ATEX 153 een Nederlandse Technische Afspraak samengesteld die het ‘tijdelijk gebruik’ behandelt. De werkgroep heeft met diverse betrokken partijen contact gehad om een zo groot mogelijk draagvlak voor deze NTA te verkrijgen. Na afronding is het document, volgens protocol, voor openbaar commentaar met de markt gedeeld waarna alle ingekomen reacties zijn verwerkt.

Doelstelling
NTA 7914 heeft als doel, binnen het kader van de Arbowet, duidelijkheid te bieden onder welke voorwaarden en afdoende beheersing van de explosierisico’s:

  • een gevarenzone tijdelijk kan worden gereduceerd tot een niet-gevaarlijk gebied. Of, als dat niet mogelijk is, tot een zone 2 of zone 22;
  • het tijdelijk toepassen van niet-ATEX-apparaten in deze gebieden met explosiegevaar kan worden toegestaan.

Toepassing
Deze NTA is van toepassing op:

  • elektrische en niet-elektrische apparaten die een potentiële ontstekingsbron hebben of kunnen vormen;
  • explosiegevaarlijke gebieden als gevolg van de aanwezigheid van een mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof onder atmosferische omstandigheden.

Werkgroep
NTA 7914 is opgesteld door een werkgroep van en op initiatief van het Platform ATEX 153 onder verantwoordelijkheid van normcommissie 363031 ‘Elektrisch materieel in verband met explosiegevaar (NEC 31)’. Deze normcommissie is onderdeel van de normcommissie ‘Explosieveiligheid’. 

Het platform ATEX 153 fungeert als klankbord voor de normcommissie, zodat er meer input uit het veld in de normen wordt opgenomen. Verder is het platform een podium om deelnemende partijen hun kennis te laten delen en hun netwerk te vergroten.

Deze NTA is tot stand gekomen mede dankzij financiële bijdragen van N.V. Nederlandse Gasunie en SABIC.

De verantwoordelijke werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Vertegenwoordiger

Werkgever

W. van der Bijl (voorzitter)

ExInspect B.V.

C. Bevaart

Maasvlakte Olie Terminal (MOT)

G. Jansen

EFPC N.V.

K. Neleman

BARTEC Nederland B.V.

R. Perbal

SABIC

T. Pijpker

Paltrock ATEX

S. Platteschorre

Maasvlakte Olie Terminal (MOT)

P. van der Ploeg

N.V. Nederlandse Gasunie

R. Boek (secretaris)

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.