Dagstart zet medewerkers op scherp

In veel magazijnen is het inmiddels een goed gebruik: een korte bijeenkomst aan het begin van de werkdag om de stand van zaken en de verwachtingen voor die dag te bespreken. Wie van veiligheid een terugkerend onderwerp op de agenda van de dagstart maakt, zet zijn medewerkers op scherp. Elke dag weer. 

Het succes van de dagstart wordt bepaald door de daadkracht en de bondigheid van de bijeenkomst. De meeste medewerkers willen na binnenkomst snel aan de slag en zitten niet te wachten op een lang overleg. Dat hoeft ook niet. Een staande bijeenkomst van tien minuten is voldoende.

De dagstart kent een aantal terugkerende onderwerpen:

  • Bezetting. Is het team compleet? Wie heeft zich ziek gemeld of heeft een vrije dag? Zijn er nieuwe gezichten?
  • Terugblik. Wat ging de vorige dag goed en wat kon beter? Hebben zich incidenten voorgedaan? Hoe gaan we problemen voortaan voorkomen?
  • Vooruitblik. Wat staat ons vandaag te wachten? Wordt het een drukke of juist rustige dag? Wat gaan we doen om de doelen van deze dag te halen?
  • Aandachtspunten. Zijn er zaken die speciale aandacht vragen? Zijn er externe onderhoudsmonteurs aan het werk? Komen er mensen langs voor een audit?
  • Verbeterpunten. Welke knelpunten worden vandaag aangepakt? Wat zijn mogelijke oplossingen? Wie gaan daarmee aan de slag?

Veiligheid op één
De dagstart maakt medewerkers bewust van de risico’s. Ze weten wat ze die dag kunnen verwachten en kunnen zich daarop voorbereiden. Ze horen dat incidenten worden besproken en dat knelpunten worden aangepakt, wat hen het vertrouwen geeft om ook zelf onveilige situaties aan te kaarten.

Wie nog een stap verder wil gaan, doet er goed aan om veiligheid als apart agendapunt op te nemen. Welke incidenten hebben plaatsgevonden? Wat gebeurt er om die in de toekomst te voorkomen? En welke gevaarlijke situaties kunnen vandaag ontstaan?

Succesfactoren
Binnen veel bedrijven groeit de dagstart al snel uit tot een monoloog van de teamleider die vrijwel elke dag hetzelfde klinkt. De kunst is om medewerkers actief bij het overleg te betrekken, bijvoorbeeld door vragen te stellen. Vraag hen naar hun ervaringen, ideeën en suggesties, zodat ze worden gedwongen om mee te denken..

Een prestatie- en verbeterbord kan de dagstart ondersteunen. Dat is een bord dat visueel de dagelijkse doelstellingen en prestaties weergeeft. Het bord laat zien aan welke verbeterpunten wordt gewerkt en wat de status van de daaruit voortvloeiende acties is. Zaak is wel om elke dag voor de dagstart het bord bij te werken.