Kentekenplicht Heftrucks en GWW-machines

Verschillende brancheorganisaties zoals BMWT, hebben met RDW afgelopen jaren volop overleg gepleegd over praktische knelpunten. Denk aan de zichtbeperkingen door een giek of hefmast, of de onmogelijkheid een spiegel aan een meerwegzijlader te monteren. Uiteindelijk is het ministerie Infrastructuur & Waterstaat verantwoordelijk voor het nemen van de daadwerkelijk beslissingen.

Afgelopen maand heeft BMWT de problemen van de branche zoveel mogelijk duidelijk geprobeerd te maken, aan de relatief nieuwe medewerkers van dit departement. Zo hebben we de medewerkers meegenomen op werkbezoek aan een aantal leden van BMWT om ze kennis te laten maken met graafmachines, wielladers, grote en kleine heftrucks en zijladers. We zijn blij dat er oprecht en goed geluisterd wordt door de beleidsmedewerkers. Onze branche heeft met het werkbezoek goed kunnen aangeven waar onze problemen zitten. De erkenning dat er problemen zijn is er. De oplossing voor de problemen zijn in veel gevallen complex.

De directies van Fedecom en BMWT hebben ook veel overleg met de directie van RDW. Ook de directie van RDW hebben we middels een werkbezoek laten kennismaken met onze branche. Dit helpt om men te laten begrijpen waar we tegen aanlopen.

Als BMWT merken we een zeer grote bereidheid van jullie om deze werkbezoeken mogelijk te maken. Onze dank hiervoor!

Planning wetgevingstraject.

Eind oktober is de planning dat I&W, BMWT informeert over de voorgenomen besluiten en mogelijke wettelijke oplossingen voor de problemen die de branche ons ervaart. Volgens planning start op 1 november 2022 een internetconsultatie waarbij we als branche dan mogen reageren. De beoogde invoering van de veranderde wetgeving is 1 april 2023.

Gezien de input die we op de werkbezoeken hebben gegeven en het toegezegde huiswerk dat zij gaan oppakken, is de planning ambitieus. Voorlopig moeten we ervan uitgaan, dat de planning door de overheid gehaald gaat worden.