Theoriemodules BMWT-Keur in digitale leeromgeving: voor alle keurmeesters verplicht

Enkele jaren terug heeft Stichting BMWT-Keur een nieuw opleidingsprogramma voor (nieuwe) keurmeesters geïntroduceerd. Het programma bestaat uit een theoretische basismodule voor alle keurmeesters en een aanvullende module voor verschillende productgroepen. Deze modules zijn beschikbaar in een digitale leeromgeving van BMWT. Daarnaast is er voor een aantal productgroepen ook nog een praktijksessie. Dit programma loopt al enige jaren voor nieuwe keurmeesters. Het bestuur van BMWT-Keur heeft besloten, dat voor 1 januari 2024 ook alle praktiserende keurmeesters (die deze modules nog niet hebben gedaan) de modules in de digitale leeromgeving moeten volgen.

Indien uw keurmeesters de theoretische modules voor die datum niet hebben doorlopen, dan kunnen zij geen keuringen meer uitvoeren.

Kosten voor het volgen van deze keurmeestermodules zijn als volgt:

  • € 75,- voor de basismodule
  • € 50,- voor iedere vervolgmodule


Deze prijzen worden per 1 januari 2023 verhoogd met CPI-index juni 2022.

Alle informatie over het opleidingsprogramma voor BMWT-keurmeesters vindt u hier