Gelderland en Overijssel zetten eerste stap naar duurzame laadinfrastructuur voor ondernemers

De provincies Gelderland en Overijssel starten met het in kaart brengen van de behoefte aan laadinfrastructuur voor bestelwagens en vrachtwagens op bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel. Dit is de eerste stap om ook voor bedrijven te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur die meegroeit met het aantal elektrische voertuigen van ondernemers. Een samenwerkingsverband tussen Arcadis, Panteia, CE Delft, Over Morgen en FutureProof gaat hiermee aan de slag in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel.

Laadinfrastructuur voor de logistieke sector vraagt om een eigen aanpak. Deze eerste stap laat zien welke en hoeveel laadinfrastructuur waar en wanneer nodig is, of dat ook in het elektriciteitsnet past en hoeveel ruimte dit vraagt. Zowel op eigen terrein als op openbare locaties. Dit onderzoek richt zich op 528 bedrijventerreinen in Gelderland en 100 bedrijventerreinen in Overijssel.

Plankaarten

Alle informatie wordt verwerkt in kaarten en duidelijk inzichtelijk gemaakt op bedrijventerreinniveau. Deze plankaarten geven inzicht in de behoefte aan laadinfrastructuur, het ruimtegebruik en de netcapaciteit. Met deze inzichten kunnen gemeenten, netbeheerders en bedrijven vervolgens de uitvoering slim voorbereiden. Dit is gezien het beslag op de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk, het ruimtebeslag en het verduurzamen van de mobiliteit een ingewikkelde puzzel. De plankaarten worden eind 2023 opgeleverd.

Prognoses

Het aantal elektrische voertuigen in Oost-Nederland neemt snel toe, ook het aantal elektrische bestelwagens en vrachtwagens. De komst van zero emissie zones zorgt voor een versnelling. Landelijk zijn hiervoor door ElaadNL, het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders, prognoses opgesteld. Uit deze zogenoemde ElaadNL Outlook(verwijst naar een andere website) blijkt dat de stroomvraag op bedrijventerreinen voor opladen elektrische voertuigen de komende jaren fors gaat toenemen.

Technisch adviseur

Voor gemeenten en ondernemers in Gelderland en Overijssel met vragen over laadinfra is er een speciale technisch adviseur logistieke laadinfrastructuur. Deze adviseur helpt hen bij vragen over het laden van logistieke voertuigen, bijvoorbeeld over het laden op eigen terrein, het snelladen onderweg of het vormgeven van een collectief of openbaar laadplein. De technisch adviseur is bereikbaar via GO-RAL@overijssel.nl.

GO-RAL

De provincies Gelderland en Overijssel werken samen als regio Oost-Nederland in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Hiervoor is de Gelders-Overijsselse Regionale Agenda Laadinfra opgesteld (GO-RAL). Doel is om samen met gemeenten, netbeheerders en bedrijven in de regio te werken aan een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk dat mee groeit met het aantal elektrische voertuigen. Om te zorgen dat laadinfrastructuur geen drempel vormt voor de groei van het aantal elektrische voertuigen richt Oost Nederland zich nu vooral op het proactief plaatsen van laadpalen, de logistieke sector en snellaadlocaties. Op die manier bouwt Oost Nederland aan duurzame mobiliteit, een klimaatneutrale regio én aan een schone en gezonde leefomgeving.

Meer informatie? Ga naar: https://www.agendalaadinfrastructuur.nl