ROVC kennissessie: In gesprek over het tekort aan technische handen in de industrie

Afgelopen dinsdag 4 oktober opende ROVC in Helmond de deuren van haar derde TechCenter voor klanten, partners, leveranciers en andere belangstellenden. In de kennissessie ‘Tekort aan technici in de industrie’ deelden verschillende professionals uit de technische branche hun mening over dit onderwerp om tot mogelijke oplossingen te komen. Want met tekorten die al jaren oplopen, is het gebrek aan voldoende technisch personeel dagelijkse praktijk voor de aanwezigen. Hoe gaan zij hiermee om? En belangrijker, waar zien zij mogelijkheden om meer technici aan te trekken? De hoogste tijd dus om hierover in gesprek te gaan en een kijkje te nemen op de praktijklocatie op de Brainport Human Campus. 

 

Panel met ervaringsdeskundigen

Dagvoorzitter Joop Vos startte de middag met een kort welkomstwoord, waarna het tijd was voor de paneldiscussie over het tekort aan technici. In het panel zaten verschillende mensen uit de technische branche, het bedrijfsleven en het onderwijs: Geurt van Bennekom (Product Manager bij Eaton), Laurent van der Pluijm (Application Engineer bij Murrelektronik), Oskar Diergaarde (Business Manager Condition Monitoring bij SKF), Jeroen Tijink (CEO Techsharks) en Alfred Schut (Business Developer bij ROVC). Ook het publiek kon een duit in het zakje doen door rode kaarten omhoog te steken in het geval dat ze het oneens waren met de stellingen.

 

Hand in eigen boezem  

De eerste stelling luidde: ‘Technische organisaties houden het tekort aan technici zelf in stand’. Waar de meningen in het publiek verdeeld waren, was het gehele panel het eens met de stelling. Volgens Laurent (Murrelektronik) innoveren organisaties te weinig: “Er gaat te weinig aandacht naar het voorzien van mensen in nieuwe technologie en innovaties, waardoor te weinig technisch personeel geënthousiasmeerd wordt.” Jeroen (Techsharks) stelde dat dit ook te maken heeft met het conservatieve beeld van bedrijven over het werven van personeel: “Organisaties hebben geen plan. Ze denken nog steeds dat er vijftig man op een vacature afkomt en leggen zich neer bij het tekort.” Alfred (ROVC) concludeerde: “Het technicitekort aanpakken, vergt anders denken. We moeten niet steeds dezelfde, maar specifieke vissen gaan hengelen. Met aas dat daarop is afgestemd.” Een technisch detacheerder uit het publiek vulde aan dat het dan bijvoorbeeld om de belangrijke groep zij-instromers gaat.

 

Een aantrekkelijk imago

Volgens Jeroen (Techsharks) moet je vooral een goede werkgever zijn om technici aan te trekken. Hoewel Geurt (Eaton) het hiermee eens is, bekijkt hij het probleem liever van een andere kant. “De techniek wordt vanuit de overheid en technische bedrijven slecht gepromoot. Er heerst nog altijd het beeld dat het vies werk is of dat je altijd onderweg bent. Dat komt vooral omdat we zelf niets anders promoten. We moeten juist laten zien dat techniek leuk is. Bijvoorbeeld door kinderen op basisscholen te leren omgaan met techniek of door een eind te maken aan de perceptie dat iemand achter het bureau meer verdient dan iemand die met z’n handen werkt.”

 

Voorzitter Joop vroeg vervolgens wie de kar moet trekken. Volgens Alfred (ROVC) vergt het samenwerking en ligt de oplossing niet bij één partij. Jeroen (Techsharks) is het hiermee eens: “We zitten als bedrijven nog te veel in een eigen bubbel, met het geloof dat we het nog wel redden op die manier, wat natuurlijk niet zo is.” Alfred (ROVC): “Maar wij als ROVC nemen graag het voortouw om die samenwerking op te zoeken.” Deel één van de paneldiscussie werd hiermee afgesloten.

 

Industrie 4.0 is geen oplossing voor het technicitekort

In het tweede deel ging het panel in op de stelling dat industrie 4.0 dé oplossing is voor het technicitekort in de industrie. In zowel publiek als panel waren de meningen verdeeld. Oskar (SKF): “Industrie 4.0 kan het tekort zeker verlichten. Alleen komen de oplossingen van industrie 4.0 niet uit de lucht vallen. Je kunt een sensor op een machine plakken, maar die sensor is bedacht en gemaakt door technici.” Geurt (Eaton) vulde aan: “Dankzij Internet of Things (IoT) kun je techneuten beter inplannen en voorbereid op pad sturen. In die zin heeft industrie 4.0 voordelen, maar je hebt altijd technici nodig voor het implementeren van de oplossingen.” Jeroen (Techsharks) vatte het sentiment van het panel samen: “Er vervallen functies door automatisering, maar er komen ook nieuwe bij. Daarom is industrie 4.0 niet dé oplossing voor het technicitekort. Het verandert alleen het speelveld.”

 

Toch biedt industrie 4.0 volgens Alfred (ROVC) kansen voor de verdeling van het werk. “Het geeft de mogelijkheid tot job carving, waarbij je werkzaamheden opdeelt over je mensen. Zo komen de eenvoudige taken niet bij de hoogopgeleide techneuten terecht, maar verdeel je het werk over het team, passend bij ieders capaciteiten.” Geurt (Eaton) is het hiermee eens: “Die differentiatie in technici, daar kan IoT zeker bij helpen. Met de juiste ondersteuning vanuit IoT kunnen ook operators zonder specifieke opleiding aan de slag met technische taken.”

 

Zichtbaar maken waar je staat

Jeroen (Techsharks) is echter van mening dat organisaties nauwelijks bezig zijn met het ontwikkelen van technici voor industrie 4.0. “Hierdoor zijn technici over twee jaar ook niet enthousiast om een cursus over industrie 4.0 te volgen. Het draait echt om het plan dat organisaties voor de lange termijn hebben.” De mannen zijn het er dan ook over eens dat organisaties allereerst inzichtelijk moeten maken waar ze momenteel staan. Geurt (Eaton): “Je moet in kaart brengen hoe processen nu zijn ingericht en met welke technici. Maar kijk vooral ook waar je heen wilt en welke kansen er liggen met nieuwe technici of zij-instromers.” Jeroen (Techsharks) vulde aan: “Als je ervoor kiest om te ontwikkelen naar industrie 4.0, ben je verplicht om elke maand met je mensen te zitten om te zien waar zij met jou als organisatie naartoe willen. Vertel een goed verhaal en zorg dat de stip aan de horizon helder is.”

 

Dagvoorzitter Joop stelde de laatste vraag: wat hebben we over vijf jaar bereikt voor het technicitekort? De panelleden waren het unaniem eens met het antwoord van Jeroen (Techsharks): “Hopelijk zijn er veel tevreden technische werknemers. Want die blijven langer, zijn in staat om zij-instromers te enthousiasmeren voor het vak en trekken zo ook nieuwe technici aan. Dat draagt uiteindelijk bij aan de oplossing van het tekort.”

 

Proeven van de techniek als afsluiting

Met de inzichten uit de discussie nog vers in het geheugen, konden de aanwezigen ook even proeven van de techniek tijdens demonstraties van onder andere elektrotechniek, industriële automatisering en onderhoudstechniek. Daarnaast toonden partners Turck, Balluff, IXON, Murrelektronik en SKF hun laatste innovaties. Op de afsluitende netwerkborrel werd er onder het genot van een hapje en drankje nog uitgebreid verder gediscussieerd.